RICHTING: dialoogtraining

Uit alle onderzoeken blijkt: een goede dialoog voeren, is de hefboom om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Om te beginnen de dialoog tussen leidinggevende en medewerker, maar ook tussen medewerkers onderling. We zien immers steeds meer zelfsturende teams. Dit lijkt eenvoudig, maar is het niet. Een goed gesprek voeren, vraagt om veiligheid, gespreksvaardigheden en doorzettingsvermogen – een gesprek wordt niet zomaar een goede dialoog. Ook vraagt dit om lef en vertrouwen om ook zelf kwetsbaarheid te tonen. Veel leidinggevenden zijn doorgegroeid vanuit vakkennis en blinken niet automatisch uit in modern leidinggeven. Een dialoogtraining kan hier veel effect sorteren.

Beschrijving interventie
We geven zowel leidinggevenden als medewerkers een dialoogtraining. We oefenen met elkaar en maken stappen om de veiligheid onderling te verbeteren omdat dit een wezenlijke voorwaarde is. Een ‘quickfix’ bestaat niet. Een herhalingsdag is daarom nodig, evenals een tussentijds coachinggesprek. Onze interventies zijn maatwerk en passen bij de organisatie.

Wanneer past u de interventie toe?
De kwaliteit van de dialoog verbeteren speelt in meer of mindere mate bij veel organisaties. De training kan altijd ingezet worden. Staat de sociale veiligheid onder druk, dan vergt dat eerst extra aandacht, omdat de interventie anders geen fundament heeft. De interventie pas ook in een breder leiderschapsprogramma.

Wat levert deze interventie op?
Medewerkers krijgen meer Richting, ervaren meer Ruimte en ontvangen Ruggensteun. Het is de krachtigste interventie om eigen regie op duurzame inzetbaarheid bij medewerkers te stimuleren.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
Tiptrack is niet alleen een platform om inzicht op te doen en passende interventies en opleidingen administratief eenvoudig te kunnen regelen. De basis van Tiptrack bestaat uit activerend geschreven tips voor alle denkbare soorten situaties binnen de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid (werk, ontwikkeling, werk-/privébalans, gezondheid en geldzaken). En hoewel Tiptrack gericht is op de individuele medewerkers, zetten veel van die tips aan tot het voeren van een dialoog, ook over lastigere onderwerpen. Tiptrack geeft tevens tips hoe zo’n gesprek te voeren.

← terug naar de overzichtspagina