RUIMTE: jobengineering

Jobengineering maakt het mogelijk om werk en functies zo in te richten, dat deze meebewegen met veranderingen van organisatie, medewerkers, markten en technologie. Kern is het werk te laten aansluiten bij wat medewerkers willen en kunnen en bij wat werkgevers bieden en vragen. Met als doel om functies toekomstbestendig te maken en de (toekomstige) inzetbaarheid van medewerkers te optimaliseren.

Beschrijving interventie
Functies worden opgedeeld in rollen en taken en ingericht zodat medewerkers hun werk beter kunnen laten aansluiten op hun individuele wensen en talenten. Hierdoor kunnen ze nieuwe vaardigheden blijven leren en beter omgaan met veranderingen. Deze vorm wordt jobcrafting genoemd. Een andere vorm is jobcarving. Hierbij laten we het denken in vast omschreven functies los en kijken meer naar taken. Welke taken zijn los te snijden en welke nieuwe functies kunnen we daarmee creëren.

Wanneer past u deze interventie toe?
Jobengineering is vooral effectief wanneer medewerkers niet (meer) goed passen op het huidige pakket aan taken / verantwoordelijkheden / skills. Dit kan zijn omdat medewerkers niet meer mee kunnen komen met veranderingen of juist hun huidige functie ontstijgen.

Wat levert deze interventie op?
Jobengineering geeft richting aan de medewerker in lijn met de richting van de organisatie. Hierdoor kunnen zowel werkgever als medewerker optimaal gebruikmaken van de talenten van de medewerker.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
In Tiptrack krijgen medewerkers tips hoe zij zelf jobcarving of jobcrafting kunnen inzetten, want het is ook een krachtige individuele interventie. Er is niet altijd een heel traject nodig om dit op individueel niveau toe te passen. Een medewerker ka zelf het initiatief nemen. Tiptrack biedt ook trainingen aan om medewerkers hierbij te helpen.

← terug naar de overzichtspagina