RUGGENSTEUN: voorbeelden en voorbeeldgedrag

‘Het zelfbewustzijn van medewerkers vergroten’, ‘nieuw gedrag aanleren’ of ‘persoonlijk leiderschap bevorderen’, zijn wensen die we regelmatig horen van werkgevers. Dit zijn geen eenvoudige wensen en zijn geen ‘quick wins’ . Meestal is een combinatie van interventies nodig. Een krachtige interventie is bewust sturen op voorbeelden en voorbeeldgedrag.

Beschrijving interventie
Bij deze interventie gaan we op zoek naar positieve voorbeelden en voorbeeldgedrag dat past bij de (nieuwe) koers van de organisatie. Deze voorbeelden vergroten we op een natuurlijk manier uit. Storytelling is een uitstekend instrument, dat we benutten om voorbeelden te identificeren en te delen. Deze verhalen zijn echt, van collega’s die dichtbij staan. Daardoor kan iedereen zich hieraan optrekken. In deze interventie kunnen we ook samenwerken met een communicatiebureau, omdat deze interventie dicht tegen interne communicatie aan zit.

Wanneer past u deze interventie toe?
Kies voor breed communiceren van goede voorbeelden en voorbeeldgedrag wanneer een richting meer moet gaan leven bij individuele medewerkers. Wat betekent deze richting voor de medewerker, wat bedoelt de organisatie precies met die nieuwe kernwaarden in het werk?
Deze interventie zorgt ook voor ruggensteun. Verhalen van anderen helpen om zelf inzichten te verkrijgen, een intentie op te bouwen, actie te ondernemen en dat hieuwe gedrag zelf ook vol te houden.

Wat levert deze interventie op?
Medewerkers gaan de gewenste verandering op onbewust niveau voelen en naar het aangereikte voorbeeldgedrag handelen.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
Tiptrack is erop gericht het zelfbewustzijn van een individuele medewerker te vergroten. Tiptrack doet dat in eerste instantie met een brede DI-scan (de DIX, ontwikkeld door TNO)  die de organisatie vaker kan uitvoeren, zodat ontwikkelingen zichtbaar worden. Met een smiley en een kleur ziet de medewerker meteen waar z’n uitdagingen liggen. Vervolgens kan deze dit inzicht verdiepen met gespecialiseerde tests die in Tiptrack onbeperkt toegankelijk zijn. Ook zijn er individuele interventies te bestellen, denk aan coaching en trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en bewustzijn vergroten.

← terug naar de overzichtspagina