RICHTING: individuele coaching

Iedereen individuele coaching? Dat is weliswaar een mooi scenario, maar voorlopig alleen al vanuit financieel oogpunt onrealistisch. Zo eens in de vier of vijf jaar een coach of een gedegen ontwikkeltraject is mogelijk wel haalbaar. Nu zien we nog veel organisaties pas een coach inzetten als iemand al flink worstelt. Een coach in een eerder stadium kan veel problemen voorkomen en potentie losmaken.

Beschrijving interventie
AWVN werkt met samenwerkingspartners voor individuele coaching. Afhankelijk van de situatie wordt een coach ingezet.  Denk aan coaching gericht op loopbaan, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Steeds vaker ook zetten we in op integrale coaching – een coach die naar het totaalplaatje kijkt. Online coaching is een groeiende vorm, die tijd en kosten bespaart en sinds de komst van het coronavirus veel meer geaccepteerd is.

Wanneer past u deze interventie toe?
Idealiter vinden met elke medewerker eens in de vier tot vijf jaar enkele gesprekken plaats. Laat medewerkers zelf beslissen wanneer zij gebruik willen maken van een coach en faciliteer dat (binnen grenzen). Iedere coachingsvraag doet er toe.

Wat levert deze interventie op?
De individuele medewerker verwerft nieuwe inzichten en komt tot oplossingen/ eerste stappen. De medewerker ontwikkelt zich sneller, is fitter en zet z’n talent beter in. Kortom, breder en beter inzetbaar neemt en daarmee productiever.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
In Tiptrack kan een medewerker zelf kiezen voor bepaalde varianten van coaching. Alle coaches zijn door AWVN gecontroleerd op kwaliteit. In Tiptrack is het mogelijk met budgetten te werken, waardoor medewerkers kunnen kiezen wat het beste bij hun past. Coaching wordt gestimuleerd wanneer dit van toepassing is, afhankelijk van resultaten na het invullen van scans.

Praktijkvoorbeeld      
In de meubelsector kregen medewerkers de kans een kort coachingstraject te volgen. Medewerkers die eerst nog lachten om coaching gingen het toch proberen. En met effect: ze gaven aan nieuwe inzichten te hebben verworven, die ertoe hebben geleid dat zij – zowel op het werk als thuis – andere keuzes maakten dan voorheen.

← terug naar de overzichtspagina