RUGGENSTEUN: mobiliteit bespreekbaar maken

Uit onderzoek blijkt: organisaties die mobiliteit tijdig bespreekbaar maken, bevorderen mobiliteit vanuit een positieve flow en besparen (grijs) verzuim, disfunctioneren en/of spanningen. In de praktijk blijken veel leidinggevenden dit een lastig onderwerp te vinden. Een belangrijke factor bij mobiliteit is het zelfvertrouwen van de medewerker. Veel leidinggevenden gaan pas in gesprek als het zelfvertrouwen van de medewerker tanende is. Overigens gaat het niet altijd om werk buiten de organisatie, het kan ook interne mobiliteit betreffen of zelfs jobcrafting.

Beschrijving interventie
Dit betreft een sessie voor HR (m.n. business partners) en leidinggevenden gezamenlijk. Geen training waarbij iemand voor de groep komt staan om te vertellen hoe het moet. Want dat werkt niet. We faciliteren het gesprek van HR en leidinggeven met elkaar over de situaties, waarin ze in gesprek moeten gaan met hun medewerkers, hoe ze dit doen, welke mogelijkheden ze kunnen bieden en hoe ze – waar nodig – het vervolg kunnen begeleiden. Om deze interventie echt actiegericht te maken, vragen we om concrete namen (privacyproof) en om afspraken in te plannen. Na die afspraak adviseren we een terugkomdagdeel en na zes maanden nog een om het geleerde borgen.

Wanneer past u deze interventie toe?
Mobiliteit bevorderen is voor elke organisatie relevant. Ook als het verzuim laag is en/of er niet of nauwelijks sprake is van disfunctioneren. Dan kan het bijvoorbeeld ook gaan over het terugdringen van ‘verspilling’ in de productiviteit, denk aan snelheid, innovatiekracht, verandervermogen, resultaat en kwaliteit.

Wat levert deze interventie op?
Met deze interventie geeft u heel concreet invulling aan het bevorderen van mobiliteit. Ook verbetert hierdoor de samenwerking tussen HR en de leidinggevenden. Na de praktijkgesprekken zal de mobiliteit toenemen en in ieder geval zullen alle medewerkers vanaf het begin al meer richting, ruimte en ruggensteun ervaren.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
Ook Tiptrack stimuleert mobiliteit – onafhankelijk van leidinggevenden. Vanuit onderzoek weten we dat de eerste stap naar mobiliteit (in welke richting dan ook) begint bij zelfinzicht. Bijvoorbeeld doordat een medewerker erachter komt dat hij maar een beperkt deel van zijn talent inzet in het huidige werk en veel dus onbenut blijft. Tiptrack biedt tests voor dit zelfinzicht, activerende tips om ermee aan de slag te gaan en cursussen om de eerste stap te zetten – bijvoorbeeld de cursus ‘hoe begin ik voor mezelf’ of juist een vakinhoudelijke training. Overigens draagt ook Tiptrack uit, dat de dialoog de belangrijkste sleutel is. Tips zijn er dan ook op gericht om zelf het gesprek met de leidinggevende te starten en niet te wachten tot deze het initiatief neemt.

← terug naar de overzichtspagina