RUIMTE: persoonlijk ontwikkelbudget

Maken uw medewerkers voldoende gebruik van de geboden mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en opleidingen? We zien dat veel werkgevers vanuit duurzaam-inzetbaarheidsbeleid het gebruik van mogelijkheden stimuleren. De redenen waarom medewerkers er weinig gebruik van maken zijn divers: aanbod sluit niet aan bij de doelgroep, niet vindbaar, schaamte, geen keuzehulp, geen inspiratie, weinig aanbod, onduidelijk vervolgproces, enz. Hiervoor is het persoonlijk ontwikkelbudget een goede oplossing.

Beschrijving interventie
Met een persoonlijk opleidingsbudget geeft u medewerkers de ruimte om zelf keuzes te maken en deze onafhankelijk van een leidinggevende te organiseren. AWVN doet we regelmatig onderzoek naar het effect van persoonlijke budgetten en de do’s and don’ts. Ook hebben we een actuele benchmark beschikbaar, zodat we hier gericht over kunnen adviseren.

Wanneer past u deze interventie toe?
Vooral wanneer het gebruik van scholingsmogelijkheden, andere ontwikkelmogelijkheden en interventies te weinig gebruikt worden. Het persoonlijk ontwikkelbudget past ook uitstekend in de moderne organisatie, waarin eigenaarschap steeds meer belegd wordt bij de medewerker zelf. Het stimuleert en faciliteert eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Wat levert deze interventie op?
Medewerkers voelen zich eigenaar en verantwoordelijk voor een zinvolle besteding van hun eigen geld. Dat is een krachtige motivatie om tot actie over te gaan. En een actie die goed past, omdat de medewerker deze zelf gekozen heeft. Kortom, het stimuleert en faciliteert eigen regie op duurzame inzetbaarheid.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
Met Tiptrack regel je in één keer de hele uitvoering van een persoonlijk budget. De privacy is geregeld, de organisatie kan meeliften op landelijke inkoop, de administratie en fiscaliteit is eenvoudig, medewerkers kunnen kiezen uit een breed aanbod dat we voor de werkgever op maat maken. Ook is er een communicatieplan en een toolkit om de tool te introduceren en levend te houden, een managementdashboard en meer. Voor werkgevers die formeel geen regeling willen voor persoonlijk budget heeft Tiptrack ook de mogelijkheid te werken met virtueel budget. Medewerkers ervaren dan een individueel budget en kunnen aan de hand van een soort ‘benzinemeter’ inzien of er nog budget is en de werkgever is verzekerd dat de kosten onder een van te voren vastgesteld totaalbudget blijven.

← terug naar de overzichtspagina