RUIMTE: organisatieverandering

Organisatieverandering vindt continu plaats en soms is een versnelling nodig of extra ondersteuning om de verandering in goede banen te leiden. Denk hierbij aan de organisatiestructuur, maar ook aan cultuur, leiderschap en samenwerking. Nu een centimeter bijsturen, betekent meters verschil in de toekomst.

Beschrijving interventie
Vernieuwing van de arbeidsorganisatie vergroot het aanpassings- en verandervermogen van organisaties en medewerkers. Door deze organisatieverandering kunnen zij meebewegen met veranderingen, dat weer een verbetering van het prestatievermogen en de kwaliteit van werken tot gevolg heeft. Vanuit een socio-technische benadering vindt aanpassing van (onderdelen van) de structuur plaats, waarbij ook aandacht is voor het veranderingsproces zelf. Cultuur, leiderschap en samenwerking spelen hierbij een cruciale rol.

Wanneer past u deze interventie toe?
Als de organisatie niet snel genoeg (mee)verandert of een andere richting nodig is. Of wanneer groepen medewerkers achterblijven in de verandering. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een overname, een nieuwe marktsegment of een nieuwe dienst.

Wat levert deze interventie op?
Organisatieverandering zal zowel de richting, ruimte als ruggensteun van de medewerkers verbeteren .

← terug naar de overzichtspagina