16 augustus 2023

Werkgevers betwijfelen effect spitsheffing

Een spitsheffing in het openbaar vervoer gaat niet zomaar leiden tot ander mobiliteitsbeleid van werkgevers. Daarmee is het de vraag of de heffing, die momenteel onderwerp is van een politieke discussie, gaat helpen bij een bredere spreiding van woon-werkverkeer. Er lijkt op zijn minst ondersteunend beleid nodig om de drukte in treinen te verminderen. 

Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op grond van een eigen onderzoek naar de stand van zaken op het vlak van hybride werken en mobiliteit en de opvattingen van werkgevers op dat vlak.

Een spitsheffing in het openbaar vervoer gaat niet zomaar leiden tot ander mobiliteitsbeleid van werkgevers. Dit blijkt uit de resultaten van het AWVN-ledenonderzoek naar hybride werken en mobiliteit.

Geen geplande maatregelen bij spitsheffing

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de werkgevers geen maatregelen zullen treffen om medewerkers de spits te laten mijden, mocht een spitsheffing worden ingevoerd. Daarmee zal het in de treinen niet minder druk worden, terwijl de OV-kosten wel omhoog gaan. De spitsheffing loopt tegen praktische bezwaren aan. Het belangrijkste bezwaar is dat werkgevers meer inspraak hebben gegeven aan werknemers over hun werktijden en werkplaats en deze niet zomaar willen inperken.

AWVN-ledenonderzoek Hybride werken en mobiliteit

Aan het AWVN-onderzoek naar hybride werken en mobiliteit deden 216 werkgevers mee. De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Er is in het onderzoek een lichte oververtegenwoordiging van werkgevers uit de dienstverlenende sectoren en uit de Randstad.

Bekijk het hele rapport 

Veel werknemers die hybride werken, hebben door hun thuissituatie bovendien beperkte mogelijkheden om op andere tijden dan de huidige naar de werklocatie te gaan. Publieke voorzieningen zoals scholen en kinderopvang zijn immers niet op afwijkende werktijden afgestemd. Ook is maar een beperkt deel van het werk geschikt om op andere dagen of tijden uit te voeren. Een kwart van de werkgevers verwacht dat werknemers niet bereid zijn om op minder drukke tijden of dagen te reizen. Een risico van de spitsheffing is verder dat meer werknemers per auto zullen reizen, terwijl dat niet past bij de klimaatambities en bij de toch al hoge filedruk.

Veel ruimte voor hybride werken

Het onderzoek toont verder aan dat hybride werken geaccepteerd en genormaliseerd is in Nederland. Werknemers met een functie die (deels) thuis uitgeoefend kan worden – meer dan de helft van de werknemers – maken er volop gebruik van. Werkgevers geven hun medewerkers veel ruimte. Wel vinden ze het belangrijk dat werknemers regelmatig op de werklocatie zijn: voor de binding met de organisatie en voor de sociale cohesie.

Door dit beleid is het op veel werklocaties op dinsdagen en donderdagen drukker en op woensdagen en vrijdagen rustiger. Werkgevers zien daar nadelen van, zoals verloren werktijd door spitsdrukte en gebrek aan kantoorruimte op drukke dagen. Zij vinden deze tot nu toe niet opwegen tegen de voordelen van een eventuele spitsheffing. Veel werkgevers hebben daarom (nog) geen beleid om verkeersbewegingen te spreiden.

Spreiding verkeersbewegingen

Werkgevers zijn wel bereid om mee te werken aan spreiding van verkeersbewegingen, bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om buiten drukke tijden en dagen te werken en vergaderen. Fiscale regels kunnen helpen om spreiding te bevorderen. Zo is het is nu fiscaal niet toegestaan om op dezelfde dag een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer toe te kennen. Ook hebben werkgevers behoefte aan een gerichte vrijstelling voor de fiets.

Daarnaast zijn betere randvoorwaarden nodig om spreiding van werktijden te realiseren. Zo moeten de openingstijden van de kinderopvang meebewegen om werknemers meer regelmogelijkheden te geven.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden