07 december 2020

ANWB voert als eerste waarjewerkt-budget in

De ANWB heeft een nieuwe cao, mét een primeur: de vereniging met 4,8 miljoen leden heeft de eerste cao afgesloten waarin een ‘waarjewerkt-budget’ is opgenomen.

 

ANWB en het waarjewertkbudget
Jan Jaap Krijtenburg

Afhankelijk van waar ze die dag werken, thuis of op locatie, krijgen ANWB-medewerkers een vergoeding uitgekeerd. Jan Jaap Krijtenburg, manager compensation & benefits bij ANWB, beantwoordt vier vragen over het nieuwe mobiliteitsbeleid. ‘Ook zonder corona hadden we deze mobiliteitsregeling gehad’.

Op welke cao-afspraak bent u het meest trots?
′Ik ben er trots op dat we er in deze moeilijke tijd in geslaagd zijn om een kwalitatief volwaardige cao af te sluiten waarin veel onderwerpen aan bod komen.
Het meest trots ben ik op het mobiliteitsbeleid. Dat past zo goed bij ons. ANWB ís mobiliteit; iedereen denkt aan ons als het over dit thema gaat. Naar buiten toe hameren we al langer op minder CO2-uitstoot en minder files, maar wat deden we daar zelf eigenlijk aan? Deze afspraak past bij wat we uitdragen. Dus we vergoeden bijvoorbeeld geen €0,33 meer voor zakelijke kilometers, omdat dit uitnodigt om de auto te gebruiken. Dat hebben we teruggebracht naar €0,19. Daarnaast hebben we een aantal alternatieven toegevoegd, zoals poolauto’s en -fietsen.
Dit is een vernieuwende afspraak die voor alle onderdelen van ANWB wordt ingevoerd, dus niet alleen voor kantoorpersoneel, maar ook voor de mensen in onze winkels en bij hulpverlening, verzekeren en reizen.′

Cao-akkoord ANWB in één oogopslag
• Looptijd: 1 april 2020 – 1 april 2022;
• Loonsverhoging: 4% in 24 maanden;
• Hoofdpunten: nieuw performance development systeem, gericht op continue groei; nieuw mobiliteitsbeleid met waarjewerkt-budget, RVU voor werknemers met een zwaar beroep (met name Wegenwacht) mogelijk per 2021.

Wat verandert er voor medewerkers?
′Medewerkers krijgen nu nog een vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer. Wie op minder dan 10 kilometer afstand van zijn werk woont, krijgt geen vergoeding.
In de nieuwe situatie gaan we alle daadwerkelijk afgelegde kilometers vergoeden. Welke reiswijze je daarbij kiest, maakt niet uit. Dus je krijgt ook een vergoeding voor lopen of fietsen naar je werk. Omdat we die vormen van vervoer willen stimuleren, is de vergoeding daarvan 1,5 keer zo hoog als voor de auto. Ook subsidiëren we de aanschaf van een fiets. En als je auto rijdt, stimuleren we de overstap naar elektrisch, door analoog aan de subsidieregeling van de overheid 1.000 euro extra subsidie te geven. Op dagen dat je thuiswerkt, krijg je daar een vergoeding van 2 euro voor, zoals het Nibud heeft berekend.
Je start voortaan de dag met: wat ga ik vandaag doen? En moet ik daarvoor naar mijn werk toe? Afhankelijk van je werkzaamheden, kies je je reiswijze, of je besluit thuis te werken. Bij de wegenwacht en in de winkels speelt dit niet, maar het overige personeel kan die afweging wel maken. Voor sommige medewerkers leidt dit nieuwe beleid misschien tot een lagere vergoeding, maar daar staat tegenover dat ze, door thuis te werken, die kilometers ook niet meer maken. Dat het nieuwe mobiliteitsbeleid met volle medewerking van de vakbonden en de ondernemingsraad integraal is vastgesteld, zegt mij dat het een stevige verbetering is ten opzichte van de oude situatie.′

Hoe gaat de ANWB om met de fiscale regels?
′Nu vergoeden we nog het maximaal aantal dagen dat fiscaal is toegestaan. De huidige vergoedingen gaan naar nul; vanaf april 2021 vergoeden we alleen de daadwerkelijk gereisde kilometers. In een speciale app kunnen medewerkers advies krijgen over de reis die ze gaan maken en de vergoeding die daarbij hoort. De app legt die reis ook vast, zodat we naar de fiscus toe meteen een verklaring hebben. Met onze vergoeding blijven we onder het fiscale maximum van €0,19 per kilometer. Stel: we hadden €3000 kunnen vergoeden, maar we hebben €1600 uitgegeven. Dan kan een medewerker van de overgebleven €1400 aan het eind van het jaar via fiscale uitruil diens percentage aan belasting netto uitgekeerd krijgen. In dit voorbeeld gaat het dan om een bedrag van 500 tot 700 euro, afhankelijk van het belastingtarief. Zo benutten we de fiscale ruimte optimaal in het voordeel van de medewerker. Alleen bij thuiswerken is dat niet het geval: die vergoeding van 2 euro nemen we op in de vrije ruimte, waardoor we een eindheffing zullen moeten betalen als we die overschrijden. Dat kost ons dan €3,60 in plaats van €2, maar dat nemen we voor lief. Daarvoor vinden we deze regeling te belangrijk.′

Wat is uw advies voor andere werkgevers die een andere vergoeding voor reizen en thuiswerken overwegen?
′De coronacrisis biedt je het momentum om je eigen mobiliteitsregeling goed tegen het licht te houden. Passen eerder gemaakte afspraken nog wel bij de huidige tijd? Zoek uit wat bij jouw bedrijf past, wat medewerkers zouden waarderen en wat betaalbaar is. Wij waren al langer met dit thema bezig en hadden dit mobiliteitsbeleid ook gekregen zonder de uitbraak van het coronavirus. Maar de huidige crisis vormt een heel goed aanknopingspunt om thuiswerken integraal onderdeel te maken van jouw visie op mobiliteit.′

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden