Richting, ruimte, ruggensteun voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Een toekomstgerichte cultuur introduceren en tot ontwikkeling brengen. Dat is een complexe gedragsverandering. Die nieuwe realiteit vraagt andere attitudes. Daarvoor is ondersteuning nodig vanuit de organisatie – een leven lang ontwikkelen, dat kan de werknemer niet alleen. Daarvoor is richting, ruimte en ruggensteun van de werkgever noodzakelijk. AWVN beschreef ruim 30 interventies.

Richting – Geef aan waar de organisatie naartoe beweegt en wat dat vraagt van medewerkers. Dat helpt hen bijvoorbeeld met het kiezen van een opleiding of training. Stel daartoe ook tijd en/of geld beschikbaar.

Ruimte – Geef medewerkers genoeg tijd om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken, creëer voldoende ruimte in het werk zelf. Daag medewerkers bijvoorbeeld uit door hen leerrijke taken, taakvariatie en autonomie te geven.

Ruggensteun – Zorg dat er breed in de organisatie steun en begeleiding is. Denk hierbij aan HR-instrumenten, maar ook aan de manier van leidinggeven en een positieve leercultuur.

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van mogelijke interventies om uw werknemers richting, ruimte en ruggensteun te geven.