Arbeidsvoorwaardenonderzoek brancheverenigingen

Wat vinden uw leden belangrijk?
Dienstverlening arbeidsvoorwaarden Preference
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Wat zijn de wensen en verwachtingen van uw leden voor de eerstvolgende onderhandelingen over de branche-cao? Aan welke thema’s moet aandacht besteed worden? Wat is uw mandaat? Om de cao-onderhandelingen zo goed mogelijk voor te bereiden is het van groot belang om met uw leden in gesprek te gaan. Dat kan via bijeenkomsten, maar ook via onafhankelijk onderzoek. AWVN helpt brancheverenigingen met onderzoeken met behulp van onze eigen onderzoekstool Preference.  

Met Preference haalt u makkelijk en snel de verwachtingen van uw leden op. U vraagt uw leden om 16 arbeidsvoorwaardelijke thema’s te rangschikken in volgorde van belangrijkheid én u vraagt uw leden naar de tevredenheid over deze 16 arbeidsvoorwaardelijke thema’s. U krijgt vervolgens een objectief databeeld van de voorkeuren (waar moet u echt aandacht aan besteden) én de tevredenheid (waarover zijn uw leden (minder) tevreden) van uw leden. Met dit inzicht en de analysemogelijkheden die Preference biedt, kunt u (vervolgens) een zinvolle dialoog voeren met uw leden over de cao. De combinatie van inzicht en dialoog zorgt voor meer draagvlak voor de (nieuwe) cao.

Preference kan ook ingezet worden tijdens én na afloop van de onderhandelingen. U kunt een actueel vraagstuk tussentijds snel aan uw leden voorleggen en na afloop kunt u uw leden (anoniem) laten stemmen over het bereikte onderhandelresultaat.

AWVN heeft Preference al bij meerdere brancheverenigingen en veel werkgevers ingezet. Zodoende hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan en kunnen wij samen met u snel een arbeidsvoorwaardenonderzoek op maat voor uw brancheverenigingen maken. Wij vertellen u hier graag meer over tijdens een demo.

 

Wat bieden wij aan voor brancheorganisaties?

Het aanbod

Het arbeidsvoorwaardenonderzoek brancheverenigingen is voor alle brancheleden van AWVN beschikbaar. U kunt al binnen zes weken de resultaten van het onderzoek inzien.

Hoe werkt Preference?

Wilt u zien hoe de interactieve tool werkt voor zowel uw medewerkers als uzelf? Vraag dan vrijblijvend een online demo aan. Tijdens de demo krijgt u tevens informatie over de onderzoeksopzet, de planning, juridische aspecten en kosten. demo preference

Ja, ik heb interesse in een demo

Het onderzoek bevat de volgende fases:

1. Onderzoeksopzet. U bepaalt de onderzoeksopzet door het formuleren van de centrale onderzoeksvraag, de kenmerkende voorvragen en de 16 (arbeidsvoorwaardelijke) thema’s die uw leden mogen rangschikken naar voorkeur en mogen beoordelen naar tevredenheid. Uiteraard adviseren onze experts hierbij.

2. Onderzoekfase. Tijdens de onderzoeksfase – normaliter ongeveer twee weken – hebben uw leden gelegenheid om het onderzoek in te vullen. Iedere deelnemer krijgt een unieke link zodat het onderzoek slechts één keer ingevuld kan worden. De gemiddelde respons bedraagt tussen de 60% en 80%.

3. Analysefase. Nadat de responsetermijn is gesloten krijgt u direct toegang tot de resultaten op het analyseplatform. Op het analyseplatform kunt zelf inzichten analyseren, bijvoorbeeld met behulp van de doelgroepenanalyse, de gap-analyse of clusteranalyse. Daarnaast ontvangt u ook een rapportage van AWVN.

Hoe werkt het arbeidsvoorwaardenonderzoek brancheorganisaties

Hoe werkt het onderzoek?

 

Contactpersonen van leden van uw branchevereniging, krijgen een geautomatiseerde, persoonlijke e-mail met het verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat een standaardoverzicht van 16 thema’s van de cao; iedere respondent wordt gevraagd deze thema’s te rangschikken (van belangrijk naar minder belangrijk) en te waarderen (van zeer ontevreden tot zeer tevreden).
Daarnaast worden enkele typerende kenmerken van de respondent gevraagd (bijvoorbeeld bedrijfsomvang, provincie) en worden enkele open vragen (bijvoorbeeld suggesties) gesteld.
De tool werkt zeer intuïtief; het beantwoorden van de vragen kost doorgaans slechts een aantal minuten. Mede hierdoor is het onze ervaring dat de responscijfers hoog zijn.

De thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Vast en variabel salaris
• Collectieve salarisverhoging
• Individuele salarisverhoging
• Pensioen
• Arbeidsduur en verlof
• Vergoedingen en toeslagen
• Werktijden/roosters
• Werk-privé balans
• (sociale) Veiligheid
• Gezondheid en welzijnsregelingen
• Kinderopvang en ouderschapsverlof
• Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
• Inzetbaarheid van medewerkers
• Langer doorwerken
• Ontziemaatregelen
• Opleiding en ontwikkelmogelijkheden
• Doorgroeimogelijkheden (intern en extern)
• Gelijke kansen
• Diversiteit
• Functiegebouw
• Leiderschap
• Flexibele arbeidvoorwaarden
• Thuiswerken
• Vergroening arbeidsvoorwaarden
• Imago van de sector
• Medezeggenschap en medewerkersparticipatie

Kies 16 thema’s uit onze bibliotheek

Bovengenoemde thema’s zijn puur indicatief. AWVN bezit een grote bibliotheek met meer dan 200 arbeidsvoorwaardelijke thema’s waaruit u – in samenspraak met onze adviseur – 16 thema’s kiest.

Wat kost het arbeidsvoorwaardenonderzoek voor brancheverenigingen?

Uw investering in dit arbeidsvoorwaardenonderzoek is afhankelijk van het aantal uitgenodigde deelnemers en de daaraan gerelateerde kosten voor de licentie.

Het onderzoek is al mogelijk vanaf € 10.000 bij 250 uit te nodigen respondenten (excl. btw).

Vraag om een demo door onze adviseurs.

Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
Login

Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
Registratie
Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden