‘Preference-onderzoek biedt transparante en onafhankelijke basis voor cao-gesprekken’

Is het zinvol om te onderzoeken welke arbeidsvoorwaarden je medewerkers belangrijk vinden, zelfs als je denkt daar wel een goed beeld van te hebben? Jazeker, zegt Julien Pluijmen, directeur HRM bij Brocacef. Een gedegen onderzoek levert altijd wel een paar verrassende uitkomsten op. Bovendien voelen medewerkers zich gehoord én ligt er onafhankelijke informatie op tafel voor een gesprek met de vakbonden. Brocacef koos weloverwogen voor een Preference-onderzoek van AWVN.

Aan de slag met Preference

Wat vinden uw medewerkers goede arbeidsvoorwaarden? Met de digitale onderzoekstool Preference van AWVN krijgt u snel inzicht in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen. U kunt Preference voor ieder onderzoek onder medewerkers inzetten.

Vraag de demo aan

Brocacef Groep bestaat uit een groep bedrijven die zich dagelijks inzetten voor de gezondheid van mensen. Met de merken Brocacef en BENU is de organisatie daar waar mensen behoefte hebben aan advies over een gezonde leefstijl, de juiste medicijnen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Het bedrijf is met name bekend van de 350 BENU-apotheken in ons land. Bij de gehele Brocacef Groep werken zo’n 5.300 medewerkers. Een groot deel van hen valt onder de cao voor apotheken. Zo’n 1.400 mensen vallen onder de bedrijfs-cao van Brocacef, vertelt Pluijmen.

 

 

Brocacef, Preference
Julien Pluijmen, directeur HRM bij Brocacef.

‘Als werkgever en vakbonden hadden we samen de intentie uitgesproken de bedrijfs-cao te moderniseren. Voor we daarmee aan de slag gingen, wilden wij begrijpen wat onze medewerkers belangrijk vinden. Je hebt dan ook meteen een soort nulmeting.’ Een gedegen onderzoek onder medewerkers past in de visie van Brocacef. Pluijmen: ‘Als bedrijf houden we ons dagelijks bezig met de zorg voor mensen. Wij willen de zorgpartner zijn waarvoor mensen bewust kiezen. Als je voor de mensen buiten je bedrijf goed wilt zijn, dan zeker ook voor de mensen ín je bedrijf. Dat moet naadloos op elkaar aansluiten.’

‘Preference is toepasbaar en gebruiksvriendelijk’

Brocacef koos ervoor om dat onderzoek objectief door een derde partij te laten uitvoeren. ‘Daarmee sluit je de schijn uit dat je als werkgever voor je eigen belang kiest. We zijn bij het selecteren van een goede onderzoekstool niet over één nacht ijs gegaan. Dat we bij Preference van AWVN zijn uitgekomen, is vanwege de praktische toepasbaarheid van een zo eenvoudig mogelijke tool. Preference is heel gebruiksvriendelijk en de rapportage is goed te lezen. De mensen die onder onze bedrijfs-cao vallen, variëren van medewerkers op het hoofdkantoor tot collega’s in de logistiek. De digitale vaardigheden zijn verschillend. Vandaar dat we een gebruiksvriendelijke tool zochten. Je moet niet het gevoel krijgen dat je een belastingaangifte zit in te vullen, maar eerder iets als een stemwijzer: eenvoudig en overzichtelijk. Het invullen kost vijf tot tien minuten.’

Het onderzoek werd in het voorjaar van 2022 uitgevoerd en had een respons van 48 procent. De uitkomst gaf aan welke arbeidsvoorwaarden medewerkers belangrijk vinden. Een goed basissalaris en een goed pensioen eindigden hoog, net als de werk-privébalans en aandacht voor fysieke en mentale gezondheid. ‘Waren we heel verrast door de uitkomsten? Niet echt’, zegt Pluijmen. ‘Maar het fijne is dat ze een objectieve basis vormen voor het goede cao-gesprek met de vakbonden. De cao is bedoeld om voor een zo groot mogelijke groep goede afspraken te maken; dat is best een uitdaging als je bekijkt hoe divers de groep medewerkers is die onder de cao valt.’

Startpunt voor aanvullende onderzoeken

Preference levert niet alleen een ‘prioriteitenlijstje’ op van arbeidsvoorwaarden, maar bijvoorbeeld ook een woordwolk van termen die mensen bij het onderzoek hebben aangevinkt of ingevoerd. Daaruit bleek dat Brocacef-medewerkers onder meer reiskostenvergoeding, thuiswerkregelingen en inflatiecompensatie belangrijk vinden. ‘We hebben het Preference-onderzoek gedaan in het kader van de nieuwe cao, maar je kunt natuurlijk tíjdens de lopende cao ook al zaken aanpassen’, zegt Pluijmen. ‘Daarmee zijn we meteen na het onderzoek begonnen. We hebben bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding in 2023 aangepast voor de inflatie.’

Het Preference-onderzoek was bovendien het startpunt voor andere, aanvullende onderzoeken. ‘We hebben onze medewerkers van 55 jaar en ouder gevraagd waar hun zorgen zitten op het gebied van de werk-privébalans. Daaruit bleek onder andere dat in deze leeftijdsgroep één op de drie medewerkers mantelzorger is en dat die taak in combinatie met het werk druk kan opleveren. We gaan dus ook samen kijken hoe we onze medewerkers kunnen faciliteren bij het combineren van werk en mantelzorg. Als moderne werkgevers denken we daarin mee.  Daarnaast hebben we het programma Femme Vitaal opgezet, voor medewerksters die tijdens de overgang klachten ervaren.’

De nieuwe Brocacef-cao gaat naar verwachting medio 2024 in. ‘In de aanloop daarnaartoe komen uiteraard de uitkomsten van het Preference-onderzoek op tafel. Maar het mooie is dat we op basis van de uitkomsten de afgelopen twee jaar al veel hebben kunnen opzetten om onze medewerkers te helpen en hen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. We hebben een zorgplicht en nemen die als werkgever serieus.’

Vertrouwensbasis voor cao-gesprekken

Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek van recentere datum liet uitkomsten zien die zeer vergelijkbaar zijn met die van het Preference-onderzoek. Pluijmen: ‘Het is goed om te zien dat er consistentie in zit. We hebben de medewerkers nu als het ware drie keer het podium gegeven: met het Preference-onderzoek, het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek én met een verdiepend gesprek met de vakbonden.’

‘We willen graag van de medewerkers en de vakbonden horen hoe zij de Preference-uitkomsten vertalen. Wat houdt een goede werk-privébalans bijvoorbeeld concreet in, hoe kan werkdrukverlichting eruitzien? De termen die uit het onderzoek kwamen, willen we op die manier naar de praktijk vertalen.’

Daarna kunnen de echte cao-onderhandelingen van start. Het Preference-onderzoek heeft die gesprekken een goede basis gegeven, ziet Pluijmen. ‘We hebben dit voortraject samen doorlopen, heel transparant. Er ligt nu onafhankelijke informatie op tafel. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er voorafgaand aan een cao-traject zoveel transparantie is geweest. Dat geeft vertrouwen.’

Tekst Berber Bijma

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden