Vijf-fasenscan: inzicht in de leercultuur

Dienstverlening duurzame inzetbaarheid vijf-fasenscan
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsmarkt.

Om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden nu en in de toekomst, is continu (bij-)leren essentieel. Ontwikkelmogelijkheden vormen een belangrijke motivatie van nieuwe mensen bij hun keuze voor een werkgever. Vraagt u zich af wat u (beter) kunt doen om u te profileren als aantrekkelijk werkgever en uw eigen medewerkers echt regie te laten nemen over hun ontwikkeling? Door de behoeften en inspanningen van uw medewerkers te koppelen aan die van uw organisatie, krijgt u houvast hoe leven lang ontwikkelen in te richten.

Door het samenspel tussen werkgever en werknemer in kaart te brengen, ziet u wat er op het gebied van richting, ruimte en ruggensteun nodig is om ontwikkeling – en eigen regie – van medewerkers te bevorderen. De leercultuur van uw organisatie brengt u snel en makkelijk in kaart met de vijf-fasenscan.

Hoe werkt de vijf-fasenscan?

De vijf-fasenscan bestaat uit een online vragenlijst. De vragen zijn onderverdeeld in de vijf thema’s van het vijf-fasenmodel. Na het invullen van de scan krijgt u binnen 5 werkdagen via de mail de resultaten toegestuurd.

Lid van AWVN?
Vul de vijf-fasenscan in!

Ga

Met de scan heeft u een grafisch inzicht in welke fase uw organisatie zich bevindt en welke stappen u kunt zetten om de leercultuur en het nemen van eigen regie op de ontwikkeling en de loopbaan te verbeteren. Via een uitgebreide analyserapportage of een adviesgesprek met een AWVN-expert krijgt u bijvoorbeeld antwoord op:
• hoe u de intrinsieke motivatie voor ontwikkelen kunt aanboren;
• hoe medewerkers zich meer toekomstbestendig kunnen ontwikkelen;
• hoe u het ontwikkelbeleid beter geïmplementeerd krijgt in de dagelijkse praktijk.

=Tekst loopt door onder de afbeelding=

vijf-fasenmodel leercultuur organisatie

Kosten
Leden van AWVN kunnen de scan gratis invullen. Voor € 450 krijgt u een uitgebreide analyserapportage met concrete tips. Niet-leden die interesse hebben in de vijf-fasenscan, kunnen gebruik maken van het aspirant lidmaatschap. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden van het aspirant lidmaatschap. U krijgt de resultaten van uw scan toegestuurd via e-mail.
Aanvullend kunt u kiezen voor:
• een adviesgesprek op locatie (€ 600) of digitaal (€ 450);
• uw eigen visie op de huidige leercultuur toetsen aan het beeld binnen uw organisatie door de scan breed uit te zetten, met als resultaat een analyserapportage op organisatieniveau (€ 1.250 en met uitbreidingsmogelijkheden tot doelgroep-analyse (€ 200 per doelgroep).

Weet u waar uw organisatie staat en wat er nodig is om een volgende stap te zetten? Krijg zicht op verbetermogelijkheden!

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden