Wat beloningsspecialisten dit jaar geregeld moeten hebben

We zitten alweer bijna op de helft van 2024. Tijd om de balans op te maken. Wat zijn tot nu toe de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van belonen en wat staat ons nog te wachten? Onze AWVN-beloningsadviseurs hebben de belangrijkste aandachtspunten en trends op een rij gezet.

Een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen is het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid. Ook kunt u bij de registratie rekening houden met dagen waarop de werknemer thuiswerkt. AWVN heeft inmiddels al menig werkgever geadviseerd over het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid of het opstellen van een thuiswerk- of hybridewerken-regeling. Lees meer over dit onderwerp op de pagina groene arbeidsvoorwaarden.

Waar begin je?

De eerste stap is natuurlijk altijd een analyse van de huidige situatie, bijvoorbeeld de benchmark beloningsverhoudingen. In één oogopslag krijgt u zicht op de interne en externe beloningsverhoudingen. U ziet de actuele salarisposities van medewerkers in de functie-/salarisgroepen en hoe de aanvangs- en eindsalarissen zich verhouden tot de voor uw organisatie relevante markt(en). Waar staat u als werkgever, wat voor betaler wilt u en kunt u zijn? Door het uitvoeren van een benchmark krijgt u inzicht waar u als werkgever staat: een mooi vertrekpunt voor de interne dialoog in uw organisatie over het belonings-/arbeidsvoorwaardenpakket.

Download hier een voorbeeld van een benchmark beloningsverhoudingen. 

Wijzigingen wettelijk minimumloon (WML): de basis op orde

Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt nu 13,27 euro per uur. En per 1 juli aanstaande stijgt het minimumloon naar 13,68 euro per uur. Sinds 1 januari 2024 geldt er een nieuwe uurloonsystematiek. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het indexeren van het minimumloon:

  • als de arbeidsduur meer dan 36 uur is, neemt het minimum maandloon toe
  • er dient uitgegaan te worden van het aantal werkbare dagen/uren in het kalenderjaar. Het jaar 2024 kent 262 doordeweekse werkdagen; in 2023 zijn dat er 260. Ook bij een 36-urige werkweek heeft dit dus in 2024 een verhogend effect op het omgerekende minimumloon op maandbasis.

Het kan zijn dat de WML-wijziging uw loongebouw raken. Welke aanpassingen vraagt dit in uw salaristabel? Dat is afhankelijk van verscheidene factoren. Graag nemen wij dit met u onder de loep en brengen we de basis graag weer op orde. De vraag is natuurlijk ook: hoe weet u of het salaris dat u uw personeel biedt op orde en marktconform is? Alles over de ontwikkelingen op het gebied het wettelijk minimumloon (WML) vindt u de gelijknamige themapagina.

Aan de slag met uw beloningsbeleid?

We kunnen een benchmark voor u uitvoeren. Bijvoorbeeld als u een salarisindicatie wilt hebben voor een specifieke functie. En natuurlijk kunnen wij uw complete arbeidsvoorwaardenpakket vergelijken, waarbij we kijken naar zaken als arbeidsduur, pensioen en mobiliteit. Nu is dan ook echt het moment om, naast de WML-aanpassing, te bekijken of uw gehele beloningsbeleid herijkt moet worden. AWVN kan de kosten daarvan voor u in kaart brengen. Ga hier naar meer informatie over beloningsbeleid.

Waarderen en immateriële arbeidsvoorwaarden

Werkgevers trekken alle registers open om medewerkers aan te trekken of te behouden. Voornamelijk financiële. Welke verleiders in de beloningssfeer verdienen de voorkeur en waarom? Het team Belonen zet het graag voor u op een rij.

Steeds meer organisaties zoeken naar andere middelen dan alleen het salaris om de inzet van medewerkers te belonen. Waarderen is immers een ruimer begrip dan financieel belonen alleen. Denk bij niet-financiële beloningsvormen bijvoorbeeld aan materiële beloningsvormen zoals een zit-sta bureau, extra vakantiedagen, een iPad, een fles wijn of kaartjes voor het theater. Ook zijn immateriële beloningsvormen een mogelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn ruimte om talent te ontwikkelen, complimenten of een interne/externe stage om in een andere rol ervaring op te doen.

Bij AWVN zien we een trend naar meer waardering van zinvol werk en de zoektocht onder werknemers naar een organisatie die goed bij ze past. Daarnaast willen steeds meer organisaties een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn. Daardoor komt er meer accent op belonen als verdelingsvraagstuk. Het is aan organisaties om thema’s als ‘groen’, well being, diversiteit en inclusie terug te laten komen in arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaardenscan

AWVN kan een scan maken van uw huidige pakket. Deze combineren we met de strategie van de organisatie en de marktontwikkelingen. Op basis van de resultaten uit de scan brengen we vervolgens advies uit over een nieuw pakket. Benieuwd? Neem contact met ons op om het gesprek aan te gaan. Alles over de trends en ontwikkelingen op het gebied van belonen en waarderen (′het nieuwe belonen′) vindt u op onze website.

Weet wat medewerkers belangrijk vinden

Zeker met het oog op bovenstaande aandachtspunten is het van belang te weten welke arbeidsvoorwaarden de voorkeur van uw medewerkers hebben. Focus op individuele wensen en behoefte heeft voordelen. Het helpt u namelijk ook te ontdekken welke medewerkers interesse hebben in nieuwe uitdagingen, of meer uren zouden willen werken.

U kunt een voorkeurenonderzoek laten uitvoeren met behulp van onze digitale onderzoekstool Preference. Zo kunt u snel inzicht krijgen in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen. Op basis van deze inzichten kunt u op basis van betrouwbare data beslissingen nemen en richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Gelijke beloning

De nieuwe EU-richtlijn gelijke beloning, heeft impact op uw beloningsbeleid. De nieuwe EU-richtlijn om ongewenste loonverschillen tussen mannen en vrouwen tegen te gaan, gaat ook gelden voor kleinere bedrijven vanaf 100 werknemers. Dit betekent dat heel veel meer organisaties aan deze richtlijn moeten voldoen. De Richtlijn is op 24 april 2023 formeel aangenomen. Het is nu aan Nederland om binnen drie jaar de Richtlijn in Nederlandse wetgeving om te zetten. Alles over gelijke beloning vindt u op onze themapagina equal pay.

Terugdringen CO2-uitstoot zakelijk en woon-werkverkeer

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers verplicht gegevens aanleveren over werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld.

Wat te doen? Maak uw mobiliteitsbeleid duurzaam. Het invoeren van een individuele, maximale norm voor de CO2-uitstoot van zakelijke ritten en woon-werkverkeer per 2026 is onderdeel van de afspraken. Echter, deze norm wordt niet ingevoerd als de CO2-uitstoot tot 2026 dusdanig is dat de reductie van 1 megaton CO2 collectief wordt gerealiseerd.

Een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot terug te dringen is het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid. Ook kunt u bij de registratie rekening houden met dagen waarop de werknemer thuiswerkt. AWVN heeft inmiddels al menig werkgever geadviseerd over het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid of het opstellen van een thuiswerk- of hybridewerken-regeling. Lees meer over dit onderwerp op de pagina groene arbeidsvoorwaarden.

Belonen loont – aan de slag!

Wat zet u op de agenda? U kunt aan de slag met een benchmark, de wettelijke minimumloontoets 2024 of een scan gelijke beloning. Of ontdekt u liever welke voorkeuren uw medewerkers hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden en gaat u voor een geheel nieuw beloningsbeleid?

Waar begin je?

De eerste stap is natuurlijk altijd een analyse van de huidige situatie, bijvoorbeeld de benchmark beloningsverhoudingen. In één oogopslag krijgt u zicht op de interne en externe beloningsverhoudingen. U ziet de actuele salarisposities van medewerkers in de functie-/salarisgroepen en hoe de aanvangs- en eindsalarissen zich verhouden tot de voor uw organisatie relevante markt(en). Waar staat u als werkgever, wat voor betaler wilt u en kunt u zijn? Door het uitvoeren van een benchmark krijgt u inzicht waar u als werkgever staat: een mooi vertrekpunt voor de interne dialoog in uw organisatie over het belonings-/arbeidsvoorwaardenpakket.

Download hier een voorbeeld van een benchmark beloningsverhoudingen. 

Wat u ook kiest. De beloningsadviseurs van AWVN ondersteunen u graag op deze terreinen. Neem via onderstaande gegevens gerust contact op met onze adviseurs om te verkennen wat wij precies voor u kunnen betekenen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden