17 april 2024

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024 naar 13,68 euro

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumuurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Ieder half jaar vindt er een indexatie plaats, waarbij het minimumloon telkens automatisch meestijgt met de cao-lonen. Daarnaast stemde de Eerste Kamer deze week over een extra verhoging van het minimumloon, maar daarvoor was geen meerderheid. 

Hoe zit het precies met het wettelijk minimumloon? 

Bekijk de meest actuele informatie op onze WML-pagina.

Ga naar de pagina

Geen extra verhoging minimumloon

De extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent gaat niet door. In april stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, maar in de Eerste Kamer bleek geen meerderheid. De senatoren maken zich zorgen om de hoge kostenstijging voor werkgevers, mede omdat het minimumloon de afgelopen jaren al sterk is verhoogd. Bovendien kost de extra verhoging de overheid zelf ook veel geld, omdat de AOW ook zou meestijgen.

Motie aangenomen voor het terugdraaien of niet doorvoeren van belastingverhogingen 

Deze extra verhoging van het minimumloon zou onder meer bekostigd worden door het verhogen van de bankenbelasting en het belasten van de inkoop van eigen aandelen door grotere bedrijven. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om deze belastingverhogingen terug te draaien en/of niet door te voeren indien het wetsvoorstel zou worden verworpen.

Het is nog onduidelijk of een nieuw kabinet mogelijk toch besluit om het minimumloon extra te verhogen. Tijdens de afgelopen verkiezingen van de Tweede Kamer hadden veel partijen plannen voor een extra verhoging.

Tabel 1: het minimumjeugdloon in 2024
Tabel 1: het minimumjeugdloon in 2024. Bron: Ministerie van SZW.

Tabel 2: BBL-leerlingen - Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen van het minimumjeugdloon. Voor BBL leerlingen van 18 tot en met 20 jaar geldt de onderstaande tabel. Bron: Ministerie van SZW.
Tabel 2: BBL-leerlingen – Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen van het minimumjeugdloon. Voor BBL leerlingen van 18 tot en met 20 jaar geldt de onderstaande tabel. Bron: Ministerie van SZW.

Volgende indexatie van minimumloon in 2025

De volgende indexatie van het minimumloon staat gepland op 1 januari 2025. Het is nog niet bekend met welk percentage het minimumloon dan verhoogd zal worden. Dit is afhankelijk van de cao-loonraming volgens de Macro Economische Verkenning van het CPB die zij in september publiceert.

AWVN: Zet in op lastenverlaging op arbeid en maak het aantrekkelijker om meer uren te werken

De loonkosten voor werkgevers zijn de afgelopen jaren enorm hard gestegen, onder andere door de hoge cao-loonstijgingen, de buitengewone verhogingen van het minimumloon en de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Dit heeft tot een loonkostenstijging van 10 tot soms wel meer dan 20 procent geleid.

AWVN vindt dat werken meer moet lonen, maar dat een verhoging van het minimumloon daar op zichzelf geen effectief middel voor is, zeker nu al diverse verhogingen zijn doorgevoerd. Om de bestaanszekerheid van huishoudens te versterken moet de overheid meer inzetten op het verlagen van de lasten op arbeid. Hierdoor houden werkenden netto meer salaris over in hun portemonnee. Ook moet het financieel aantrekkelijker worden om meer uren te werken, want dit draagt bij aan de financiële zelfstandigheid van huishoudens en het verlichten van de arbeidsmarktkrapte.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden