10 juli 2023

Minimumloon op uurbasis per 1 januari 2024

Afgelopen vrijdag, 7 juli 2023, is het besluit gepubliceerd waarmee het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon wordt vastgesteld. Zoals verwacht is dat 1 januari 2024.  

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen.

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Voor werknemers onder 21 jaar gaan vaste minimumjeugdlonen per uur gelden.

De hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Dat betekent een verhoging van het minimumuurloon voor werknemers die minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken.

De invoering van het minimumuurloon betekent dat mogelijk afspraken in cao’s, arbeidsvoorwaardenregelingen en arbeidsovereenkomsten aangepast moeten worden. Ook aanpassing van salarisadministratie-systemen kan nodig zijn.

Bekijk de verzamelpagina Wettelijk minimumloon (WML) voor alle veranderingen op het gebied van het minimumloon

Weten wat dit voor uw bedrijf gaat betekenen? Neem gerust contact op met een van AWVN-experts onderaan dit bericht.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden