23 april 2024

Concurrentie om personeel jaagt werkgevers op kosten

Concurrentie om personeel te werven en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële middelen zoals een aanbrengpremie en hoger inschalen zijn populair, maar ook persoonlijke aandacht en het verbeteren van de werk-privé-balans behoren tot de ingezette middelen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Meer doen met wat je in huis hebt. AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024’ van werkgeversvereniging AWVN.

Meer doen met wat u in huis heeft

Ondanks de afname van de arbeidsmarktkrapte overstijgt het aantal vacatures nog steeds het aantal
werkzoekenden. Wat kunt u doen als werkgever? Leden van AWVN kunnen het onderzoeksrapport hieronder downloaden.

Download het rapport

In 2023 deed AWVN ook al onderzoek naar arbeidsmarktkrapte. Net zoals toen blijkt dat werkgevers vooral krapte ervaren als het gaat om functies in de techniek, productie en de ICT, met name op mbo-niveau. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuw personeel te vinden met werkervaring – werkenden die relatief snel zelfstandig aan de slag kunnen. Van de werkgevers verwacht 57% dat de krapte aanhoudt, 31% verwacht zelfs grotere tekorten.

Werkdruk neemt toe door personeelstekorten

Tachtig procent van de werkgevers zegt dat de werkdruk binnen de organisatie toeneemt door personeelstekorten. Dit leidt tot een vicieuze cirkel: hoge(re) werkdruk kan zorgen voor meer verzuim, zodat het werk met nog minder mensen gedaan moet worden. De werkdruk loopt dan verder op. Daarnaast heeft het personeelstekort gevolgen voor de productie of dienstverlening: bij bijna de helft van de werkgevers staat de kwaliteit daarvan onder druk. Een kwart van de werkgevers geeft zelfs aan producten of diensten niet te kunnen leveren.

Onderzoek personeelstekort 2024

Alles in de strijd: hoger salaris, aanbrengpremies en extra secundaire arbeidsvoorwaarden

Om personeel aan te trekken of te behouden, gooien werkgevers alles in de strijd. Dat doen ze vooral financieel. Zo verstrekt 65% van de werkgevers een aanbrengpremie aan zittende medewerkers als zij een nieuwe collega aanbrengen. De helft van de werkgevers schaalt nieuw personeel hoger in binnen de salarisgroep, en 22% betaalt boven het schaalmaximum. Werkgevers realiseren zich ook dat meer geld bieden slechts zeer beperkt soelaas biedt. Daarom zetten zij ook in op extra secundaire arbeidsvoorwaarden om aantrekkelijker te zijn voor nieuw personeel, zoals ontwikkelingsmogelijkheden, het bieden van flexibele werktijden  en het faciliteren van thuiswerken. Bijna de helft van de werkgevers is bereid direct een vast dienstverband aan te bieden.

De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. Werkgevers raken vooral personeel kwijt aan andere werkgevers die hogere lonen of betere arbeidsvoorwaarden bieden. Ook gebrek aan doorgroeimogelijkheden en werkdruk zijn voor werknemers veelgenoemde redenen om te vertrekken. Verder worden werknemers nu sneller tot een overstap verleid door wervingsbureaus.

Drie denkrichtingen om minder last te hebben van arbeidsmarkkrapte

AWVN adviseert werkgevers vooral op drie denkrichtingen in te zetten om minder last te hebben van het personeelstekort. Inzetten op behoud van personeel betekent het geven van persoonlijke aandacht en verbetering van de werk-privébalans. Anders organiseren van werk is gericht op het doen van het werk met minder mensen, het beter verdelen van taken en het breder inzetten van mensen. Bestaande werkprocessen herbeoordelen en taken heroverwegen is daarin essentieel. Innoveren en automatiseren is gericht op het overnemen van arbeidsintensieve taken door geautomatiseerde systemen.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan onze themapagina arbeidsmarktkrapte.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden