Rechtspositie ambtenaren

09-11-2016

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtspositie van verreweg de meeste ambtenaren.

Zes jaar na het indienen van het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel door de initiatiefnemers Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA), is op 8 november het voorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) door de Eerste Kamer aangenomen. Na invoering van de WNRA wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de rechtspositie van verreweg de meeste ambtenaren. Uitzondering hierop zijn de ambtenaren werkzaam bij defensie, politie en de rechterlijke macht.

Met invoering van de WNRA wordt de eenzijdige ambtelijke aanstelling vervangen door de (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, waardoor bijvoorbeeld ook het private ontslagrecht (en de transitievergoeding) voor ambtenaren gaat gelden.

Invoering van de wet zal nog de nodige voeten in de aarde hebben, veel regelingen en wetten moeten worden aangepast. Daarom zal invoering zeker niet plaatsvinden voor 1 januari 2020.

Overigens hebben de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) vorige week een kort geding aangespannen tegen minister Plasterk waarin zij nader overleg over het wetsvoorstel eisen. De rechter doet hierover op 17 november uitspraak.

Marco Veenstra (AWVN)