19 maart 2024

Werkgevers en werknemers: gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld. Dit deden ze in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onderdeel van de aanpak is de lancering van het nieuwe dossier: ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ op het SER Arboplatform.

Grensoverschrijdend gedrag: voorkomen, herkennen en handelen

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met (meldingen over) grensoverschrijdend gedrag. Hoe gaat u daarmee om? U leert het in deze AWVN-cursus.

Meld u aan

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Het is belangrijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Een sociaal veilig werkklimaat beschermt medewerkers én zorgt voor meer werkplezier, hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim. In het nieuwe online dossier zijn diverse praktische, preventieve maatregelen te vinden. Zo is onder andere de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen. Ook is er informatie te vinden over de overheidscampagne die deze week van start gaat. Het dossier zal naar verloop van tijd steeds geactualiseerd worden met nieuwe informatie.

Zowel werkenden, ondernemers als arbo-professionals kunnen in het dossier informatie, hulpmiddelen en handreikingen vinden over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag, de wettelijke regels en maatregelen. Ook biedt het nieuwe dossier praktische handvatten voor gevallen waarin grensoverschrijdend gedrag, ondanks preventieve maatregelen, toch voorkomt.

Handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

De nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk onderdeel van het dossier. Deze nieuwe editie bouwt voort op een eerdere versie die vorig jaar is uitgebracht. Het belangrijkste verschil is dat de aanpak is uitgebreid: van alleen reageren op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, naar een bredere strategie voor preventie en het veranderen van de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

Praktisch aanbod voor werkgevers en werknemers

Om ondernemers en werkenden praktisch te helpen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken, zal de STvdA-werkgroep meer praktische ondersteuning aan gaan bieden. We starten met het aanbod van omstanderstrainingen, waaraan werknemers kosteloos individueel deel kunnen nemen. Ook in company kan deze training tegen een geringe eigen bijdrage om de training op maat te maken, aangevraagd worden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden