22 maart 2024

Booking.com sluit verplicht aan bij PGB: wat zijn de gevolgen?

Booking.com moet zich met terugwerkende kracht tot en met 1999 aansluiten bij pensioenfonds PGB (sector reisbranche). Dit heeft het gerechtshof Den Haag onlangs geoordeeld. De kosten voor het online reisplatform worden geschat op meer dan 400 miljoen euro. Deze beslissing heeft zowel voor het bedrijf als het pensioenfonds grote gevolgen. AWVN geeft uitleg.

Wat is er aan de hand?
Van alle 4.000 Booking.com-medewerkers werkt ongeveer 80 procent als IT’er. Volgens het bedrijf houden deze werknemers zich niet direct bezig met reisbemiddeling. Booking.com valt daardoor naar eigen zeggen niet onder het verplichte pensioenfonds van de reisbranche die is ondergebracht bij PGB. Voor IT’ers is er geen verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.
Het hof volgt de lezing van Booking.com niet. Uit de statuten, jaarstukken, website, algemene voorwaarden en omzetcijfers blijkt volgens het hof dat boeking van accommodaties de kernactiviteit van Booking.com is.
Zo zouden ook IT’ers bijdragen aan ‘de totstandkoming van reisovereenkomsten’. Activiteiten als hotelboekingen, boekingen van huurauto’s, vliegtickets en concertkaarten ziet het hof als ‘overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woord’, zoals omschreven in het verplichtstellingsbesluit van PGB. Gevolg: alle medewerkers die sinds 1999 bij Booking.com hebben gewerkt moeten nu pensioenrechten krijgen bij PGB en daar moet premie voor betaald worden. Kostenplaatje: meer dan 400 miljoen euro.

Wat zegt de wet?
De werkgever of onderneming heeft de verantwoordelijkheid om de juiste pensioenregeling te volgen. Er is zelfs sprake van een eigen onderzoeksplicht. Als de werkgever de wettelijke verplichte deelname aan een pensioenfonds niet naleeft, zijn er risico’s. De onderneming kan bijvoorbeeld achteraf met terugwerkende kracht worden aangesproken om premies te betalen, zoals nu bij Booking.com het geval is. Ook kunnen bestuurders van het desbetreffende bedrijf of de organisatie aansprakelijk worden gesteld.
Verder zijn er ook risico’s voor het pensioenfonds. Werknemers kunnen namelijk aanspraak maken op pensioenuitkeringen, zelfs als daar nooit premies voor zijn ontvangen. Het is daarom van groot belang dat bedrijven en organisaties de juiste pensioenregeling volgen.

Gevolgen voor sectorale representatie en afspraken
Tijdens de rechtszaak gaf Booking.com aan dat PGB zichzelf schade toebrengt door het bedrijf toe te laten. Door de toevoeging van Booking.com aan de lijst van ongeorganiseerde werkgevers in de sector, zou de vertegenwoordiging van de sociale partners in de reisbranche afnemen. Hierdoor zou de verplichte deelname aan het pensioenfonds in de toekomst weleens niet meer verlengd kunnen worden. Ook de cao – die vergelijkbaar is met de verplichte deelname – zou in de toekomst door gebrek aan representatie niet meer voor iedereen geldig kunnen zijn.

Zorg voor duidelijkheid binnen de werkingssfeer

Nieuwe ontwikkelingen in de wereld van werk en het verrichten van nieuwe activiteiten zorgen ervoor dat het lastiger wordt om te bepalen welke activiteiten er onder de reikwijdte van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen. Sectoren en activiteiten vervagen en lopen steeds meer in elkaar over – en dat betekent dat bedrijven en branches met elkaar in gesprek moeten om hierop een antwoord te vinden. Ons stelsel is hierop ingericht. Werkingssferen van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten door sociale partners aangepast kunnen worden. Zo weten werkgevers en werknemers in de sectoren waar zij aan toe zijn.

Wilt u weten of er – en welke – cao’s of pensioenregelingen op uw bedrijfsactiviteiten van toepassing kunnen zijn?
AWVN biedt duidelijkheid met een werkingssfeeronderzoek.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden