Duurzaamheidstrend in cao's zet door

11-01-2016

In vier van de vijf (77 procent) vorig jaar afgesloten cao’s is een afspraak gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers.

​Vooral afspraken over flexibele inzet en werkuren (49 procent van de cao’s) zijn populair. Opvallend is dat dit zowel afspraken ten gunste van de werkgever als afspraken ten gunste van de werknemer zijn, bijvoorbeeld rond mantelzorg.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Opvallend in het cao-jaar 2015 is ook de groei van het aantal banenplannen, bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidsbeperking. In 46 procent van de cao’s werd daarover een afspraak gemaakt, tegenover 33 procent in 2014. Verder wordt in steeds meer cao’s extra vrije dagen en andere voordelen voor oudere werknemers (zogenaamde ‘ontziemaatregelen’) ingeruild tegen extra’s voor alle personeelsleden en lijken allerlei toeslagen – bijvoorbeeld voor werken in de avonduren – te verdwijnen.

In december kwamen 32 cao’s tot stand, een normaal aantal voor de laatste maand van het jaar. De december-cao’s kennen een gemiddelde loonafspraak van 1,44 procent. Het jaargemiddelde voor 2015 blijft daarmee 1,5 procent. Opvallend aan de december-akkoorden is dat het vooral om grotere akkoorden gaat voor in totaal 440.000 werknemers – onder meer van de supermarkten (260.000), de politie (60.000) en PostNL (22.000).

In het cao-jaar 2015 liepen 474 cao’s af. Cao-partijen hebben voor 339 daarvan een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 72 procent van alle in 2015 aflopende cao’s, iets boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De eerste helft van 2015 lag het percentage afgesloten cao’s nog onder het meerjarig gemiddelde. Dat cao’s pas na de afloopdatum worden vernieuwd, is overigens een veel voorkomend verschijnsel.

Opvallend is dat de hoogte van de loonafspraken in 2015 sterk samenhangt met de bedrijfsactiviteit(en). In industriële sectoren zoals voedingsmiddelen en chemie zijn de afspraken met 1,8 procent ruim hoger dan het gemiddelde. Vervoer, detailhandel en zakelijke dienstverlening sluiten de rij met gemiddelden die maar net boven de 1 procent uitkomen. 

Het cao-seizoen 2015 in één oogopslag
Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.
 Afbeelding pb loonontwikkeling jan 2016.png