Nieuws

 

 

Volledig gesubsidieerd DI-traject voor MKBVolledig gesubsidieerd DI-traject voor MKB2017-08-14T09:08:39.0000000ZMomenteel heeft AWVN (voor bedrijven<250) nog enkele volledig gesubsidieerde plekken beschikbaar voor begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid. http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/volledig-gesubsidieerd-traject-duurzame-inzetbaarheid-voor-mkb
Lonen bedrijven stijgen; overheid blijft achterLonen bedrijven stijgen; overheid blijft achter2017-08-10T09:10:24.0000000ZDe loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector – overheid, zorg en onderwijs – blijft ruim achter bij de ontwikkeling in de marktsector. http://www.awvn.nl/actueel/persberichten/lonen-bedrijven-stijgen-overheid-blijft-achter
FAQ nieuwe ArbowetFAQ nieuwe Arbowet2017-08-07T09:12:32.0000000ZOp 1 juli 2017 is de Arbowetgeving gewijzigd. AWVN en OVAL hebben naar aanleiding van vragen die hierover zijn binnengekomen, een kort overzicht gemaakt van FAQ over de belangrijkste wijzigingen. http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-de-nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017
Dragon's Den om werkaanbod arbeidsbeperkten te vergrotenDragon's Den om werkaanbod arbeidsbeperkten te vergroten2017-08-03T10:11:58.0000000ZVoor arbeidsbeperkte werkzoekenden is het steeds moeilijker om werk te vinden. De Dragon’s Den die NCOD/Interwerk organiseert, moet het werkaanbod voor deze groep vergroten. http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/dragon’s-den-stimuleert-initiatieven-die-arbeidsbeperkten-aan-werk-helpen
Resultaten leerpilot Inclusief HR beschikbaarResultaten leerpilot Inclusief HR beschikbaar2017-07-31T05:00:00.0000000Z​Ruim 20 werkgevers namen deel aan deze pilot, waar de kernvraag luidde: Wat zijn de belangrijkste knelpunten van werkgevers bij het verduurzamen van inclusief werkgeven in hun HR-beleid? http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/resultaten-leerpilot-inclusief-hr-beschikbaar
Code 'Verantwoordelijk marktgedrag': congres op 16 oktoberCode 'Verantwoordelijk marktgedrag': congres op 16 oktober2017-07-27T09:57:36.0000000Zhttp://www.awvn.nl/actueel/nieuws/congres-code-verantwoordelijk-marktgedrag-kwaliteit-en-prijs-in-balans
Zorg voor medewerkers die de grens overgaanZorg voor medewerkers die de grens overgaan2017-07-27T08:00:51.0000000ZAWVN heeft samen met de International SOS Foundation een brochure gemaakt waarmee werkgevers er op eenvoudige wijze voor kunnen zorgen werknemers goed beschermd internationaal te laten werken. http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/zorg-voor-uw-medewerkers-die-de-grens-overgaan-handleiding-voor-nederlandse-organisaties
Kan het niet wat minder (of eenvoudiger)?Kan het niet wat minder (of eenvoudiger)?2017-07-27T07:37:09.0000000ZVerplichtingen op basis van de Europese handhavingsrichtlijn en de Nederlandse Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/kan-het-niet-wat-minder-(of-eenvoudiger)
Stand van zaken rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017Stand van zaken rapportages banenafspraak eerste kwartaal 20172017-07-26T10:37:10.0000000ZOp 25 juli 2017 is door het UWV de rapportage banenafspraak gepubliceerd die de stand van zaken weergeeft van het eerste kwartaal 2017 http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/stand-van-zaken-rapportages-banenafspraak-eerste-kwartaal-2017
Druk op werkende mantelzorger stijgtDruk op werkende mantelzorger stijgt2017-07-18T22:00:00.0000000ZJaarlijks voert de stichting Werk&Mantelzorg een onderzoek uit onder werkende mantelzorgers. Recent is het laatste onderzoek gepubliceerd. http://www.awvn.nl/actueel/nieuws/druk-op-werkende-mantelzorger-stijgt