Nieuwe en vernieuwde​ digitale AWVN-producten
Profendo
Online managen van uw eigen functieprofielen en functiedocumenten

Meer informatie
​Tiptrack
Werkenden meer grip geven op hun eigen duurzame inzetbaarheid

Meer informatie
​Cao-app
Gebruikersvriendelijk en eigentijds communiceren over uw arbeidsvoorwaarden

Meer informatie
Beloningsmonitor
Snel en eenvoudig actuele
beloningsvergelijkingen
maken

Meer informatie
AWVN-salarisrondetool
Vereenvoudigen van periodieke salarisrondes voor werkgevers.​

Meer informatie
​Cao-kijker
Altijd direct de meest actuele
cao-cijfers en cao-akkoorden tot uw beschikking

Ga naar de Cao-kijker
Z​elfcoach
Online oplossingen voor vraagstukken over inclusief werkgeven

Ga naar de Zelfcoach
​Werkgeven
De laatste editie van het AWVN-vakblad als elektronisch tijdschrift

Ga naar Werkgeven digitaal
Transitievergoeding
Bereken in een handomdraai de hoogte van de transitievergoeding

Ga naar de transitietool


AWVN, grootste werkgeversvereniging van Nederland

750

Zo'n 750 bedrijven en brancheverenigingen zijn aangesloten bij AWVN

5.000.000+

De directe en indirecte leden (200.000 organisaties) hebben naar schatting gezamenlijk meer dan vijf miljoen werknemers in dienst

450

AWVN is betrokken bij de totstandkoming van ruim 450 cao's, twee derde van de cao's

4.200.000

De salarisdatabase van AWVN bevat actuele gegevens van ruim vier miljoen werknemers

Voortdurende vernieuwing van het werkgeverschap, gericht op het verhogen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de onderneming, is binnen de hedendaagse context cruciaal om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De HR-strategie verbindt deze organisatiedoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Constructieve arbeidsverhoudingen zijn daarbij van groot belang – vernieuwing kan alleen slagen als medewerkers actief betrokken zijn.

AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, is de grootste werkgeversvereniging in Nederland. Lid zijn organisaties en brancheverenigingen in de markt-, non-profit- en overheidssector. AWVN is een netwerk voor deze werkgevers, voorziet hen van informatie en adviseert over HR-thema’s. Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op dit terrein, neemt AWVN een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een stevige vertrouwensbasis tussen de bureauorganisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede toegang tot informatie van ondernemingen en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

AWVN is niet alleen een dienstverlener; de werkgeversvereniging speelt ook een belangrijke rol in de polder. AWVN onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, is erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de vakbonden, en heeft zetels in tal van besturen, commissies en overlegorganen, waaronder de SER. Daardoor beschikt AWVN over de juiste kanalen om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaal-economisch klimaat.

AWVN is een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening is alleen toegankelijk voor leden.

Adviesdiensten op maat AWVN biedt, op offerte- en factuurbasis, een uitgebreid pakket diensten rond het werkgeverschap. Ga naar het overzicht van de adviesdiensten Contributie Wat krijgt u daarvoor terug? Meer informatie over de contributieve activiteiten van AWVN