Overzicht

Thema’s

Reorganiseren

Verzamelpagina reorganiseren. Het reorganisatieproces: voorbereiding, overleg, implementatie. Ontslag van werknemers. Verschillende reorganisaties, verschillende sociale plannen. Communicatie en beleggen verantwoordelijkheden. Dienstverlening AWVN reorganisaties.

Platformeconomie & zzp’ers

Platformeconomie & zzp'ers. Overzichtspagina. Onder constructie. Oplevering: eerste halfjaar 2024.

Sociale zekerheid

Overzichtspagina sociale zekerheid. Onder constructie. Oplevering eerste halfjaar 2024.

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Verzamelpagina Tweede Kamerverkiezingen 2023. Op woensdag 22 november 2023 gaan kiesgerechtigde Nederlanders naar de stembus om een vertegenwoordiging te kiezen voor de Tweede Kamer. Wat vinden de partijen van thema’s die belangrijk zijn voor werkgevers?

Arbeidsverhoudingen

Verzamelpagina arbeidsverhoudingen. Deze pagina is nog onder constructie. Oplevering eerste halfjaar 2024.

De wendbare organisatie

Verzamelpagina wendbare organisatie. Over een aantal manieren om het werk wendbaar te organiseren: werken met skills, werken met rollen, werken met ontwikkelpaden, werken met generieke profielen.

Hervorming arbeidsmarkt

Verzamelpagina hervorming arbeidsmarkt. Recente plannen kabinet arbeidsmarktbeleid, coalitieakkoord 2021, SER-advies, commissie-Borstlap, WRR-rapport.

Roosters en werktijden

Verzamelpagina roosters en werktijden (arbeidstijden). Kostenreductie en minder overwerk door de personeelsinzet en het werkaanbod optimaal op elkaar af te stemmen. En: duurzaam inzetbaar blijven met gezondere roosters. Zelfroosteren, individueel roosteren. Ploegendiensten.

Arbeidsmarktkrapte

Verzamelpagina arbeidsmarktkrapte. Tasforce Arbeidsmarktkrapte. Belonen bij arbeidsmarktkrapte. Meer uren werken. Van werk-naar-werk. Skills en skillspaspoort.

Belonen en beoordeling

Verzamelpagina belonen en beoordelen. Veel werkgevers zijn op zoek naar beoordelings- en beloningsbeleid dat beter aansluit bij de missie, visie, ambities en strategie van het bedrijf. Door nieuwe keuzes te maken op het gebied van belonen en waarderen, verbeteren en versterken zij tegelijkertijd hun imago als werkgever.

Medezeggenschap (OR)

Verzamelpagina medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, rol en bevoegdheden). Maak van medezeggenschap geen juridisch moetje; zorg ervoor dat medezeggenschap het bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering krachtig ondersteunt.

Gelijke beloning

Verzamelpagina equal pay. Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde is een elementair beginsel binnen de arbeidsverhoudingen. Of het werk door een man of een vrouw wordt gedaan, mag niet tot een beloningsverschil leiden. Dat is in de wet vastgelegd, maar de praktijk blijkt toch iets weerbarstiger.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden