Overzicht

Thema’s

Beoordelen

Verzamelpagina beoordelen.

Reorganiseren

Verzamelpagina reorganiseren. Het reorganisatieproces: voorbereiding, overleg, implementatie. Ontslag van werknemers. Verschillende reorganisaties, verschillende sociale plannen. Communicatie en beleggen verantwoordelijkheden. Dienstverlening AWVN reorganisaties.

Platformeconomie & zzp’ers

Platformeconomie & zzp'ers. Overzichtspagina. Onder constructie. Oplevering: zomer 2024.

Sociale zekerheid

Overzichtspagina sociale zekerheid. Onder constructie. Oplevering zomer 2024.

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Verzamelpagina Tweede Kamerverkiezingen 2023. Welke vraagstukken mogen beslist niet van de formatietafel vallen? Wat zijn de plannen van de partijen? Werkgevers aan het woord over de verkiezingen. Het uiteindelijke hoofdlijnenakkoord: analyse en consequenties voor werkgevers. Wat vindt AWVN?

Arbeidsverhoudingen

Verzamelpagina arbeidsverhoudingen. Wat zijn arbeidsverhoudingen? Waarom is dee kwaliteit en intensiteit van de dialoog in alle geledingen van de organisatie cruciaal voor succesvol HR-beleid?

De wendbare organisatie

Verzamelpagina wendbare organisatie. Over een aantal manieren om het werk wendbaar te organiseren: werken met skills, werken met rollen, werken met ontwikkelpaden, werken met generieke profielen.

Hervorming arbeidsmarkt

Verzamelpagina hervorming arbeidsmarkt. Recente plannen kabinet arbeidsmarktbeleid, coalitieakkoord 2021, SER-advies, commissie-Borstlap, WRR-rapport.

Roosters en werktijden

Verzamelpagina roosters en werktijden (arbeidstijden). Kostenreductie en minder overwerk door de personeelsinzet en het werkaanbod optimaal op elkaar af te stemmen. En: duurzaam inzetbaar blijven met gezondere roosters. Zelfroosteren, individueel roosteren. Ploegendiensten.

Arbeidsmarktkrapte

Verzamelpagina arbeidsmarktkrapte. Tasforce Arbeidsmarktkrapte. Belonen bij arbeidsmarktkrapte. Meer uren werken. Van werk-naar-werk. Skills en skillspaspoort.

Belonen

Verzamelpagina belonen. Veel werkgevers zijn op zoek naar beloningsbeleid (én beoordelingsbeleid) dat beter aansluit bij de missie, visie, ambities en strategie van het bedrijf. Door nieuwe keuzes te maken op het gebied van belonen en waarderen, verbeteren en versterken zij tegelijkertijd hun imago als werkgever.

Medezeggenschap (OR)

Verzamelpagina medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, rol en bevoegdheden). Maak van medezeggenschap geen juridisch moetje; zorg ervoor dat medezeggenschap het bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering krachtig ondersteunt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden