05 juni 2024

Cao-info 2024, nummer 10

Lees­wijzer Inhoudsopgave

28ste jaargang | Editie 6 juni 2024

Werknemers meenemen in (technologische) ontwikkelingen!

Onlangs kwam het CBS naar buiten met een interessante analyse. In de conjunctuurenquête van april vroeg het statistiekbureau ondernemers naar de mate waarin zij bezig zijn met het verhogen van de productiviteit in hun bedrijf – en als dat geval is, hoe zij hierop inzetten. Wat blijkt? De meerderheid van de werkgevers zet in op het verhogen van de productiviteit. Vooral de middelgrote (78%) en grote organisaties (84%) doen dat, maar ook een relatief groot deel van de kleinbedrijven (65%) neemt daartoe maatregelen. Goed nieuws, gezien de beperkte arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland de afgelopen jaren.

CAO-infoOm productiviteitsgroei te realiseren willen organisaties vooral investeren in technologie en automatisering en efficiëntere werkprocessen implementeren, zo blijkt uit de CBS-enquête. Opvallend is dat het aanbieden van trainingen en ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers naar verhouding minder vaak genoemd wordt.
In een eerder artikel over de achterblijvende arbeidsproductiviteit lichtte ik toe dat investeringen in techniek op zichzelf namelijk niet zorgen voor een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Cruciaal is dat mensen die er mee werken, goed uit de voeten kunnen met de nieuwe technieken (denk aan verbeterde of nieuwe machines en/of software, materialen waarmee efficiënter gewerkt kan worden). Hiervoor is scholing en training nodig. Hetzelfde geldt voor de verandering van werkprocessen: ook hiervoor is adequate ondersteuning van werknemers nodig om daadwerkelijk d vruchten ervan te kunnen plukken.
Vergeet dus niet om werknemers mee te nemen in de (technologische) ontwikkelingen!

Jena de Wit  |  j.wit@awvn.nl  | @LinkedIn

Nog geen abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief CAO-info? • Leden regelen het online

CAO-info verder lezen?

Log in

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden