In-companycursussen van AWVN

Voor uw organisatie kan het aantrekkelijk zijn om een ‘in huis’ een training te organiseren: een in-companycursus bespaart een bedrijf kosten en tijd. En een in-companytraining geeft volop mogelijkheden om het programma specifiek aan te laten sluiten op de wensen en doelen van uw organisatie en/of het team. Voor één all-in-tarief kunnen meerdere HR-medewerkers en/of managers van uw organisatie de training volgen – gepland op een moment dat het u uitkomt!

 

In-companytrainingen van AWVN

Onze aanpak
Als u geïnteresseerd bent in een in-companytraining van AWVN, bespreken wij vooraf uitvoerig met u over de opleidingswensen. Welke medewerkers vormen de doelgroep, opteert u voor de standaardcursus of wilt u dieper ingaan op onderdelen daarvan, wilt u juist volledig maatwerk, hoe organiseren we de bijeenkomst?

Op basis van dit gesprek, krijgt u advies over de inhoud en aanpak van de training en ontvangt u een offerte.
Na bespreking van het advies (en nadat u akkoord bent gegaan met de offerte) plannen we een datum voor de training bij u op locatie, en gaan we met de uitvoering aan de slag.

Voordat de training start, vindt er nog een (telefonische) intake plaats: de docent neemt met u de specifieke aspecten en aandachtspunten door.
Uiteraard zorgen wij ook voor het lesmateriaal, dat ook digitaal beschikbaar is.

Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een evaluatieformulier. De uitkomsten daarvan worden met u gedeeld.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in een in-companytraining van AWVN? Neem dan contact op met Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl). Zij denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

AWVN organiseert de volgende in-companytrainingen (standaard Nederlandstalig; Engelstalig op verzoek)

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties
Als u de voorbereiding op een reorganisatie wilt optimaliseren en uw kennis over reorganiseren up-to-date wilt houden, dan is cursus Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties beslist en aanrader. De standaardtraining gaat in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplichtingen, en neemt één dag in beslag – maar uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.

Het nieuwe belonen
Organisaties streven in toenemende mate naar meer wendbaarheid. Voor veel bedrijven is dit aanleiding om hun businessmodel en HR-instrumentarium te herzien. De sleutel tot wendbaar(der) werken wordt gevormd door de medewerkers en de ruimte die zij ervaren om zich te ontwikkelen en met innovatieve ideeën te komen. Wat betekent dit voor het beoordelen en belonen? Hoe zet u zelf binnen uw organisatie de eerste stappen richting wendbare, lerende organisatie? Dat is het thema van de in-companytraining ‘Het nieuwe belonen’. U maakt in één dag een plan van aanpak om nieuwe beloningsvormen in te voeren die bij uw organisatie passen. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als organisatie- en/of beloningsadviseur, en als adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.

De zieke werknemer
De standaardcursus heeft als centrale invalshoek: hoe gaat u (niet) om met een zieke werknemer? Duur standaardcursus: één dagdeel. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Medezeggenschapsrecht
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad (OR) te raadplegen of te informeren? Dat is het centrale thema van de reguliere cursus. Duur standaardcursus: één dag. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Privacy & werk
Hoewel de AVG al sinds 25 mei 2018 van kracht is, blijkt in de praktijk dat het met de toepassing van de regels rond privacy en werk nog wel eens misgaat. Terwijl juist nu, in de tijd dat we steeds meer digitaal thuiswerken, kennis van de privacyregels een must is.  ‘Privacy en werk’ neemt u mee in de belangrijkste basisregels en begrippen, en behandelt voorts actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en werk (corona, alcohol- en drugstesten op het werk). Duur standaardcursus: één dagdeel. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Basiscursus pensioen
Wat zijn en betekenen de termen die in pensioenland veel gebruikt worden? Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er uit? Wat zijn de wettelijke pensioenkaders op hoofdlijnen? Wat is de rol van de werkgever als het om communicatie over pensioen gaat?
Alle belangrijke onderwerpen, termen en vragen rond pensioen komen in dé standaardbasiscursus voor HR-professionals aan de orde (duur: één dagdeel). Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als pensioenjurist.

Pensioenakkoord
Een uitgebreide toelichting op de komende veranderingen op pensioengebied als gevolg van het in 2019 afgesloten Pensioenakkoord. Het akkoord omvat een breed pakket aan maatregelen, waarbij het één niet los kan worden gezien van het ander. Daarnaast is het destijds bereikte akkoord er een op hoofdlijnen – veel zaken rond het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu nadere uitwerking. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als pensioenjurist, en brengen u in een sessie van bijvoorbeeld één dagdeel volledig op de hoogte van de actuele stand van zaken.