In company cursussen en trainingen

In company cursussen en trainingen van AWVN

Voor uw organisatie kan het aantrekkelijk zijn om een ‘in huis’ een training te organiseren: een in company cursus bespaart een bedrijf kosten en tijd. En een in company training geeft volop mogelijkheden om het programma specifiek aan te laten sluiten op de wensen en doelen van uw organisatie en/of het team. Voor één all-in-tarief kunnen meerdere HR-medewerkers en/of managers van uw organisatie de training volgen – gepland op een moment dat het u uitkomt!

In company trainingen van AWVNAWVN organiseert de volgende in-companytrainingen (standaard Nederlandstalig; Engelstalig op verzoek).

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties
Als u de voorbereiding op een reorganisatie wilt optimaliseren en uw kennis over reorganiseren up-to-date wilt houden, dan is cursus Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties beslist en aanrader. De standaardtraining gaat in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplichtingen, en neemt één dag in beslag – maar uiteraard passen wij inhoud en duur van de in-companytraining aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.

Het nieuwe belonen
Organisaties streven in toenemende mate naar meer wendbaarheid. Voor veel bedrijven is dit aanleiding om hun businessmodel en HR-instrumentarium te herzien. De sleutel tot wendbaar(der) werken wordt gevormd door de medewerkers en de ruimte die zij ervaren om zich te ontwikkelen en met innovatieve ideeën te komen. Wat betekent dit voor het beoordelen en belonen? Hoe zet u zelf binnen uw organisatie de eerste stappen richting wendbare, lerende organisatie? Dat is het thema van de in company training ‘Het nieuwe belonen’. U maakt in één dag een plan van aanpak om nieuwe beloningsvormen in te voeren die bij uw organisatie passen. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als organisatie- en/of beloningsadviseur, en als adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.

In company trainingen van AWVN

 

Onze aanpak
Als u geïnteresseerd bent in een in company training van AWVN, bespreken wij vooraf uitvoerig met u over de opleidingswensen. Welke medewerkers vormen de doelgroep, opteert u voor de standaardcursus of wilt u dieper ingaan op onderdelen daarvan, wilt u juist volledig maatwerk, hoe organiseren we de bijeenkomst?
Op basis van dit gesprek, krijgt u advies over de inhoud en aanpak van de training en ontvangt u een offerte.
Na bespreking van het advies (en nadat u akkoord bent gegaan met de offerte) plannen we een datum voor de training bij u op locatie, en gaan we met de uitvoering aan de slag.
Voordat de training start, vindt er nog een (telefonische) intake plaats: de docent neemt met u de specifieke aspecten en aandachtspunten door.
Uiteraard zorgen wij ook voor het lesmateriaal, dat ook digitaal beschikbaar is.
Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een evaluatieformulier. De uitkomsten daarvan worden met u gedeeld.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in een in company training van AWVN? Neem dan contact op met Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl). Zij denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

De zieke werknemer
De standaardcursus heeft als centrale invalshoek: hoe gaat u (niet) om met een zieke werknemer? Duur standaardcursus: één dagdeel. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in company training aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Medezeggenschapsrecht
Wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad (OR) te raadplegen of te informeren? Dat is het centrale thema van de reguliere cursus. Duur standaardcursus: één dag. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in company training aan uw specifieke wensen aan. Door het volgen van de cursus leren alle betrokkenen hetzelfde begrippenkader kennen en ontstaat er een mooi gezamenlijk vertrekpunt. Desgewenst wordt er ook aandacht besteed aan een gezamenlijke visie op medezeggenschap en de relatie tussen partijen. Kortom, maatwerk voor uw organisatie. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Privacy & werk
Hoewel de AVG al sinds 25 mei 2018 van kracht is, blijkt in de praktijk dat het met de toepassing van de regels rond privacy en werk nog wel eens misgaat. Terwijl juist nu, in de tijd dat we steeds meer digitaal thuiswerken, kennis van de privacyregels een must is.  ‘Privacy en werk’ neemt u mee in de belangrijkste basisregels en begrippen, en behandelt voorts actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en werk (corona, alcohol- en drugstesten op het werk). Duur standaardcursus: één dagdeel. Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in company training aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als advocaat en/of jurist arbeidsrecht.

Basiscursus pensioen
Wat zijn en betekenen de termen die in pensioenland veel gebruikt worden? Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er uit? Wat zijn de wettelijke pensioenkaders op hoofdlijnen? Wat is de rol van de werkgever als het om communicatie over pensioen gaat?
Alle belangrijke onderwerpen, termen en vragen rond pensioen komen in dé standaardbasiscursus voor HR-professionals aan de orde (duur: één dagdeel). Uiteraard passen wij inhoud en duur van de in company training aan uw specifieke wensen aan. De docenten zijn bij AWVN werkzaam als pensioenjurist.

Dutch Labour Relations
Deze training biedt buitenlandse managers die (tijdelijk) werkzaam zijn in Nederland of verantwoordelijk zijn voor de (HR-)business in Nederland kennis over Nederlandse arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht. Aan bod komen:
• de Nederlandse arbeidsverhoudingen en het poldermodel
• de algemene manier van onderhandelen met OR en vakbonden (zoals nu) en de voorkeursinteractie met personeel
• het Nederlands arbeidsrecht en de sociale zekerheid
• het Nederlandse belastingstelsel.
De training wordt standaard in het Engels gegeven door verschillende experts van AWVN. De training beslaat in principe twee dagdelen; AWVN kan op basis van uw wensen de training wat betreft inhoud en duur op maat maken.

•  Workshops Internationale arbeidsmobiliteit
De procedures rond internationale arbeidsmobiliteit zijn ingewikkeld en omslachtig. Bij internationaal werken moeten de werkgever en werknemer de wet- en regelgeving op vijf verschillende rechtsgebieden – arbeidsmigratierecht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht en pensioen – zaken regelen.
Afhankelijk van uw wensen behandelen onze experts alle vijf de rechtsgebieden (in twee dagen of in vier dagdelen). Het is uiteraard ook mogelijk om een keuze in de rechtsgebieden te maken. Op basis daarvan maken wij uw training op maat voor wat betreft inhoud en tijdsduur.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden