Arbeidsmarktkrapte

Wat kunt u als werkgever nu zelf doen om acuut gebrek aan personeel tegen te gaan?

Lees­wijzer Inhoudsopgave

De werkloosheid in Nederland is historisch laag, het aantal vacatures hoog. De gevolgen van het tekort aan arbeidskrachten zijn dan ook vrijwel dagelijks voelbaar.

Om arbeidsmarktkrapte op de wat langere termijn zo goed mogelijk te voorkomen, is vooral het kabinet aan zet. Minister van Gennip (SZW) heeft inmiddels een plan voor het hervormen van de arbeidsmarkt gepresenteerd. Een structurele oplossing voor de knelpunten en zwakheden van de arbeidsmarkt vraagt om actie op veel gebieden: het arbeidsrecht, het fiscale en het sociale-zekerheidsstelsel, en het ondersteunende arbeidsmarktinstrumentarium. Dit is noodzakelijk, maar werkgevers kunnen daar niet op wachten – en hebben daarom zelf met de taskforce Arbeidsmarktkrapte het initiatief genomen.

Taskforce arbeidsmarktkrapte: een doe-agenda

Oplossingen zoeken voor de korte termijn, ‘voor en door werkgevers’. Dat is de taak van de in 2022 ingestelde Taskforce Arbeidsmarktkrapte van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het gaat om oplossingen die relatief eenvoudig toepasbaar zijn en snel een verschil kunnen maken. Een doe-agenda, onder het motto ‘wat morgen gedaan kan worden en wat overmorgen effect heeft.’

De drie oplossingsrichtingen van de doe-agenda

22 zeer concrete ideeën mét 32 voorbeelden uit de praktijk in 3 oplossingsrichtingen!
Download Meteen aan de slag

De taskforce ziet grofweg drie richtingen om de krapte op de arbeidsmarkt op de korte termijn te verminderen.

1. Arbeidsaanbod verruimen en inzetbaarheid van het beschikbare aanbod verbeteren.
Bijvoorbeeld door
meer uren werken te stimuleren
• mensen aan te trekken die nu nog niet actief zijn, maar wel beschikbaar
• de inzet van arbeidsmigranten te verbeteren
doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren.

2. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen.
Dit kan door
• de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt soepeler te maken
• om- en bijscholing en van werk-naarwerkroutes te bevorderen
• de arbeidsmarktinfrastructuur te verbeteren.

3. De vraag naar arbeid veranderen of beperken.
Door
• het werk efficiënter in te richten
• arbeidsbesparende technologie toe te passen
• technologie- en procesinnovatie te stimuleren.

Bijna acht op de tien werkgevers heeft momenteel last van personeelstekorten. Werkgevers ervaren vooral krapte als het gaat om functies in de techniek, productie en de ICT. De concurrentie is het grootst om personeel met een mbo-diploma. Wat kunt u als werkgever te doen om minder last te ervaren van de krapte? AWVN geeft advies binnen drie bouwstenen: behoud, anders organiseren van werk en innovatie & automatisering. Lees er meer over in ons onderzoeksrapport over krapte en behoud.

Arbeidsmarktkrapte oplossen? Zo doen deze bedrijven dat

Mismatches tegengaan

Denk in skills!

Mismatches tegengaan

Op de arbeidsmarkt gaapt een gat tussen mens en werk, zeker nu functies steeds sneller veranderen. Een van de ideeën die AWVN presenteerde tijdens haar jaarcongres 2018 om deze mismatch tegen te gaan: het competentiepaspoort (inmiddels omgedoopt in skillspaspoort). In dit paspoort zijn alle competenties, ervaringen en ambities van een werknemer opgenomen – een moderne variant op het aloude curriculum vitae. Een skillspaspoort zou een betere activering en match op de arbeidsmarkt kunnen realiseren.

Arbeidsmarkt, dienstverlening
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsrecht.

Hoe kan AWVN u helpen in uw zoektocht naar personeel?

Praktisch advies over hoe u het personeelsgebrek in uw eigen bedrijf adequaat kunt oplossen? Neem dan contact op met uw arbeidsvoorwaardenadviseur. Die bespreekt met u uw specifieke situatie en mobiliseert desgewenst binnen AWVN de expertise die nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wilt u weten hoe inclusief werkgeven u minder krap op de arbeidsmarkt laat zijn? Klik dat op de button hieronder.

Wat hebt u als werkgever aan De Normaalste Zaak?

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden