04 mei 2023

Arbeidsmarktkrapte: werkgevers trekken beurs voor meer personeel

Werkgevers trekken alle registers open om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Ze zetten vooral financiële middelen in. Daarvan is de aanbrengpremie de meest gebruikte. Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. 

Dat blijkt uit het onderzoek ′Vissen in een steeds legere vijver’ van werkgeversvereniging AWVN.

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Daarbij rapporteren zij een gemiddeld personeelsverloop over 2022 van 12 procent. De verschillen tussen werkgevers zijn groot. Er zijn werkgevers die nauwelijks verloop rapporteren, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50 procent van hun personeel zagen vertrekken.

Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is de aanbrengpremie het meest gebruikte middel. 6 op de 10 werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel hoger in een schaal te plaatsen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of in een hogere schaal te plaatsen (20%).

Het blijkt lastig voor werkgevers om nieuw personeel te binden, ondanks dat 44 procent aangeeft een vast contract aan te bieden. Mede hierdoor kiezen werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Vier op de vijf werkgevers geeft aan dat te doen vanwege de tekorten aan (vast) personeel.

Ondanks al hun inspanningen blijft het lastig om personeel vast te houden. Mede daardoor loopt de werkdruk voor het personeel op, wat eerdere bevindingen uit een onderzoek van AWVN bevestigt over de zorgen van werkgevers en de mentale gezondheid van werknemers.

AWVN signaleert dat werkgevers zich grote zorgen maken over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring. Men realiseert zich dat financiële maatregelen alleen niet voldoende zijn – zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt. Andere, op de lange termijn gerichte krapteoplossingen die daarom nodig zijn, zijn onder meer arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven.

Aan het AWVN-onderzoek deden 415 werkgevers mee. Zij vormen een goede doorsnede van de marktsector in Nederland. Het onderzoek werd gehouden in april 2023.

Onderzoek personeelstekorten in één oogopslag

AWVN-onderzoek personeelstekorten

Download het hele rapport

Over AWVN

Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste ­adviseur van Nederlandse werkgevers rond arbeidsvoorwaarden (cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen). Daarnaast adviseert AWVN haar leden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkgeverschap zoals duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht en functiewaardering.

Inlichtingen
AWVN, Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Bekijk de verzamelpagina ′Arbeidsmarktkrapte′ voor meer informatie.

Download het rapport over arbeidsmarktkrapte

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden