Doorwerken na de AOW-leeftijd

Voor werkgevers kan het aantrekkelijk zijn om werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt langer in dienst te houden. Zo kunt als werkgever langer gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

De wet die dit mogelijk maakt is sinds 1 januari 2016 van kracht: de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (wettekst). Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte kan de inzet van gepensioneerde werknemers een van de antwoorden zijn op de vraag hoe personeelstekorten op te lossen!

Even terug... Wat is tegenwoordig de AOW-gerechtigde leeftijd?

Goeie vraag! Er zijn het afgelopen decennium, om verschillende redenen, verschillende aanpassingen geweest.  Maar dit overzicht van de AOW-leeftijd is up-to-date!

Doorwerken na de AOW-leeftijd én AOW-uitkering, gaat dat samen?

​Als een werknemer door blijft werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit géén invloed op de hoogte van zijn of haar AOW. Het recht op AOW bestaat op het moment van het bereiken van de AOW-leeftijd en kan niet worden uitgesteld.

Zelfs is het mogelijk dat een werknemer bedrijfspensioen op blijft bouwen terwijl die al een AOW-uitkering ontvangt. Voor het bedrijfspensioen dat een werknemer heeft opgebouwd bij een pensioenfonds of -verzekeraar (werknemerspensioen), kan er namelijk veelal worden gekozen om dit later in te laten gaan dan wanneer de werknemers de AOW-leeftijd bereikt. Deze leeftijd kan per pensioenfonds of -verzekeraar verschillen. AWVN adviseert om bij het pensioenfonds na te gaan hoe dit precies is geregeld.

Wat let u? Afwijkende bepalingen voor doorwerkende AOW-gerechtigden

In het arbeidsrecht zijn tal van uitzonderingen van kracht om de huiver weg te nemen bij werkgevers om het doorwerken van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden. Zo zijn er voor deze doelgroep speciale regels van kracht met betrekking tot o.a. de loondoorbetalingsplicht, re-integratieverplichtingen van de werkgever, het opzegverbod bij ziekte, de opzegtermijn, de ketenbepaling en de transitievergoeding. Ook is de Wet flexibel werken buiten toepassing verklaard voor AOW-gerechtigde werknemers, zodat de werkgever niet verplicht is om in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.
Bekijk het overzicht afwijkende bepalingen

Ziekte en 'doorwerker'

Wetswijziging op komst

Ziekte en 'doorwerker'

Er is op dit moment sprake van een loondoorbetalingstermijn bij ziekte van 13 weken. Dit betrof een tijdelijke uitbreiding van de 6 weken die formeel in de wet zijn opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat er van verdringing door AOW-gerechtigden geen sprake is, zoals de Tweede Kamer vreesde. De termijn kan daarom terug naar 6 weken. Deze aanpassing is pas per 1 juli 2023 mogelijk.

Kan AWVN u verder helpen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Wilt u een waterdicht contract afsluiten? Neem contact op met de juridische experts op dit gebied of met een van de AWVN-advocaten.

Aanmelden