01 juni 2023

Loondoorbetaling zieke doorwerker naar 6 weken

De loondoorbetaling bij ziekte van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd gaat vanaf 1 juli 2023 van 13 naar 6 weken.

 

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Er geldt onder andere een verkorte termijn van loondoorbetaling bij ziekte. De wettekst spreekt van 6 weken loondoorbetaling. Vanwege zorgen over mogelijke verdringing van niet AOW-gerechtigden, is bij wijze van overgangsregeling bepaald dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte 13 weken bedraagt. Van verdringing blijkt namelijk geen sprake te zijn.

Aanpassing loondoorbetaling en opzegverbod

Inmiddels is ook het definitieve besluit gepubliceerd om de termijn – in lijn met de wettekst – terug te brengen van 13 weken naar 6 weken. Dit gaat gelden per 1 juli 2023, zodat werkgevers en werknemers voldoende tijd hebben om zich hiernaar te richten.

Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 juli 2023 een termijn van 6 weken geldt voor onder andere de loondoorbetaling en opzegverbod bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op dat moment al ziek zijn, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de termijn van 6 weken gelden.

Controleer als werkgever tijdig of dit correct in de arbeidsvoorwaarden is opgenomen en zorg voor juiste toepassing.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden