13 oktober 2023

Werkgevers & verkiezingen | TLN: werken moet wel lonen

Nederland gaat op 22 november 2023 naar de stembus om een nieuwe vertegenwoordiging te kiezen voor de Tweede Kamer. Met ruim 20 partijen valt er veel te kiezen. Ook voor werkgevers. Wat zijn thema’s die zij belangrijk vinden? Tijdens de verkiezingscampagne laten we verschillende werkgevers aan het woord. Deze keer: Pieter Kievit, manager cao-bureau en hoofdonderhandelaar Transport en Logistiek Nederland.

Transport en Logistiek Nederland:
kleine en middelgrote werkgevers ontlasten

Wat zijn deze verkiezingen voor u de belangrijkste thema’s?

“In Nederland moeten we een gezond ondernemersklimaat stimuleren waarin werken blijft lonen. Dat klimaat komt steeds meer onder druk te staan. Ik zie vaak dat bedrijven binnen de transportsector worden neergezet als grote multinationals die duizelingwekkende winsten binnenhalen. Dat beeld wil ik graag rechttrekken. In onze sector zijn veel mkb’ers actief. Ongeveer 70 procent van de vergunninghouders bestaat uit kleine bedrijven met één tot vijf vrachtauto’s. Juist voor deze bedrijven is het belangrijk dat de politiek goede voorwaarden biedt.”

Werkgevers en Tweede Kamerverkiezingen 2023
Pieter Kievit, Transport en Logistiek Nederland. Foto: Marco Hofsté.

Maakt u zich zorgen over de huidige voorwaarden?
“Ja, voor mijn gevoel wordt er in Nederland te weinig rekening gehouden met de productiviteit en rentabiliteit bij mkb-bedrijven. Dit punt mogen we echt niet uit het oog verliezen. Er komt meer regelgeving en er worden steeds meer verantwoordelijkheden richting de werkgever geschoven. Vooral kleine organisaties komen daardoor in moeilijkheden. Helemaal in combinatie met de arbeidsmarktkrapte en de overige investeringen die men moet doen, zoals de investeringen die te maken hebben met de elektrificatie van het wagenpark.”

Wat zijn verder belangrijke uitdagingen die tijdens de verkiezingen niet vergeten mogen worden?
“De arbeidsmarktkrapte. Veel bedrijven zitten met een werknemerstekort, daar kunnen we niet omheen. We moeten daarom echt aan de slag met duurzame inzetbaarheid en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Ik geloof dat werknemers en werkgevers op dit gebied gezamenlijk aan zet zijn om met mooie initiatieven te komen. Wel hebben we daarbij een overheid nodig die ruimte en mogelijkheden biedt.”

Wat kan de overheid doen?

“Het ontlasten van kleine en middelgrote werkgevers. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid willen we als transportsector best stappen zetten. Denk bijvoorbeeld aan minder flexwerken en het sneller aanbieden van vaste contracten. Dat kunnen we alleen doen als bepaalde risico’s voor ondernemers afnemen. Natuurlijk gunnen wij iedereen een goed salaris, maar door de stijgende lonen is er minder ruimte om werknemers nog veel meer tegemoet te komen. Kijk maar om je heen. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven de deuren moeten sluiten omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dat moeten we voorkomen, daar ligt ook een politieke taak.”

Wat u als werkgever moet weten over de
Tweede Kamerverkiezingen

AWVN zet alle belangrijke zaken voor u op een rij op de verkiezingspagina

Bekijk de pagina

Heeft u in de verkiezingsprogramma’s een voorstel gelezen dat daarbij kan helpen?

“Tijdens ziekte betaalt de werkgever in Nederland twee jaar lang het loon door van een zieke werknemer. Het is uiteraard belangrijk dat werknemers goed beschermd worden, maar in Nederland zouden we de risico’s ook meer kunnen spreiden. Voor een klein transportbedrijf met tien werknemers is het een gigantische belasting als iemand uitvalt. Dat maakt het aanbieden van een vaste aanstelling een gigantisch risicovolle stap. In landen om ons heen pakken ze dat anders aan, misschien kunnen we daarvan leren.”

Welk voorstel zou u linea recta naar de prullenbak verwijzen?

“Het verbod op nieuwe distributiecentra. Enkele politieke partijen willen voorkomen dat er nog meer distributiecentra gebouwd worden omdat die lelijk in het landschap staan. Maar we hebben die locaties hard nodig als we de maatschappelijke ambities van Nederland willen vervullen; iedereen een huis, medicijnen op voorraad in de apotheek en de schappen van de supermarkt gevuld. Laten we dan iets doen aan de inpasbaarheid van de gebouwen in het landschap, maar niet iets verbieden wat we allemaal hard nodig hebben.”

Welk huiswerk zou u het aankomend kabinet mee willen geven?

“Creëer een positief ondernemersklimaat, zodat het ook voor kleinere bedrijven haalbaar en leuk blijft om te ondernemen. Dat kan door voor voldoende fiscale ruimte te zorgen, bijvoorbeeld door het opnieuw indelen van belastingschijven. Pas dan ontstaat er voldoende ademruimte en kunnen ondernemers samen met werknemers aan de slag met het thema arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd zorgen we er zo met z’n allen voor dat hard werken ook in Nederland blijft lonen.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden