16 mei 2024

‘Zet in op voorspelbare overheid met duidelijk beleid’

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord gesloten. Het akkoord staat vol met optimistische plannen voor een gezonde economie, minder regeldruk voor bedrijven en een goed vestigingsklimaat. De focus ligt komende periode voornamelijk op de uitvoering. Werkgeversvereniging AWVN hoopt daarbij op een stabiel overheidsbeleid, dat de ambities van de politieke partijen kan waarmaken.

Arbeidsmigratie blijft nodig voor de Nederlandse economie

In de nieuwe plannen is er veel aandacht om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie. Het kabinet ziet dat arbeidsmigratie nodig is voor onze economie, zoals dit ook in het AWVN-paper over arbeidsmigratie wordt benadrukt. Het kabinet kiest daarom niet voor een volledige beperking van arbeidsmigratie. Wel willen de partijen onderzoeken hoe de instroom beperkt kan worden door kritisch te kijken naar wie we binnenhalen. Ook pleiten ze voor het aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsmigratie.

AWVN is het ermee eens dat misstanden op de arbeidsmarkt aangepakt moeten worden. Wel vraagt AWVN zich af hoe we kunnen investeren in kennis, als we (veel) strengere eisen gaan stellen aan kennismigranten en minder buitenlands talent toelaten tot onze universiteiten. Oproep aan het nieuwe kabinet is om zorgvuldig om te gaan met de inperking. Kennismigranten zijn nodig om de Nederlandse kenniseconomie op hoog niveau te houden. Daarnaast zijn vakkrachten nodig om grote maatschappelijke opgaven te vervullen. Denk aan het bouwen van woningen en het verlenen van zorg.

Zekerheid, innovatie en een positief vestigingsklimaat

Het nieuwe kabinet streeft naar meer zekerheid op de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en het verbeteren van het vestigingsklimaat. AWVN is positief over de prioritering van het nieuwe kabinet voor deze onderwerpen.

Wel blijft de grote vraag hoe deze doelstellingen verder worden uitgewerkt. Zeker gezien het feit dat het kabinet hard wil bezuinigingen op investeringsfondsen, zoals het National Groeifonds, terwijl dit juist een motor is voor het verder verhogen van de arbeidsproductiviteit en innovatiekracht van Nederland. Zaken die juist in deze krappe arbeidsmarkt nodig zijn. Daarnaast ziet AWVN ook graag dat er meer duidelijkheid komt over de uitvoering van het SER MLT-advies en het daaropvolgende arbeidsmarktpakket. Ook zijn er gerichte plannen nodig om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en de grote maatschappelijke transities te realiseren. Het is daarom goed te lezen dat werken meer moet gaan lonen.

Op naar een voorspelbare overheid met duidelijke plannen

Komende maanden zullen de plannen in het hoofdlijnenakkoord verder worden uitgewerkt. Daarbij hebben de nog nader te bepalen (vak)ministers een belangrijke taak en grote verantwoordelijkheid. AWVN roept het nieuwe kabinet op om de gemaakte plannen snel zo concreet mogelijk vorm te geven. Het is goed om te lezen dat het nieuwe kabinet graag samen optrekt met ondernemers, werkgevers, werknemers en vakbonden.

Het is urgent dat het nieuwe kabinet ook oog heeft voor een stabiel en continu overheidsbeleid, want juist deze continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Werkgevers hebben immers behoefte aan een voorspelbare overheid met een duidelijk beleid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden