13 oktober 2023

Werkgevers & verkiezingen | KLM: ‘Voorspelbaar en stabiel beleid’

Nederland gaat op 22 november 2023 naar de stembus om een nieuwe vertegenwoordiging te kiezen voor de Tweede Kamer. Met ruim 20 partijen valt er veel te kiezen. Ook voor werkgevers. Wat zijn thema’s die zij belangrijk vinden? Tijdens de verkiezingscampagne laten we verschillende werkgevers aan het woord. Deze keer: Miriam Kartman, HR-directeur bij KLM.

werkgevers, Tweede Kamerverkiezingen
Miriam Kartman, HR-directeur bij KLM.

Wat zijn deze verkiezingen voor u de belangrijkste thema’s?

“KLM is de derde private werkgever van Nederland. We hebben meer dan 30.000 medewerkers die zich dag en nacht inzetten om Nederland te verbinden met de hele wereld. Iets waar ik ontzettend trots op ben. Om dit als KLM goed te kunnen blijven doen, hebben we mensen nodig. Wij voelen het tekort op de arbeidsmarkt net als andere bedrijven. Het gaat dan ook om specifieke tekorten, zoals te weinig technici en IT’ers.”

Hoe kan het kabinet daar volgens u iets aan doen?

“Het is wat mij betreft een goede stap dat het kabinet 500 miljoen euro per jaar uittrekt om arbeid aantrekkelijker te maken. Dat geld wordt onder andere gebruikt om werkgeverslasten te verlagen en om de werkkostenregeling te verruimen, zodat bedrijven meer belastingvrij kunnen vergoeden aan hun werknemers.”

Kan KLM het werk voor personeel zelf ook aantrekkelijker maken?

“Arbeidsomstandigheden blijven een belangrijk onderwerp bij KLM. Daar maken we elke dag slagen op. Zo streven we naar volledige elektrificatie van de grondoperatie en massaal gebruik van de beschikbare tilhulpen door de bagagecollega’s. We hebben extra mensen aangenomen in de grondafhandeling om de pieken van de operatie op te vangen.”

Wat u als werkgever moet weten over de
Tweede Kamerverkiezingen

AWVN zet alle belangrijke zaken voor u op een rij op de verkiezingspagina

Bekijk de pagina

Hoe werkt KLM verder aan aantrekkelijk werkgeverschap?

“Bij KLM geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de ervaringen van onze diverse passagiers en medewerkers en hun afkomst, achtergrond, cultuur en perspectief. Wat zou je anders verwachten van een bedrijf dat al meer dan honderd jaar mensen over de hele wereld met elkaar verbindt? Wij omarmen onze verschillen, wat voor een betere band zorgt met onze klanten, medewerkers, de maatschappij en elkaar.”

We hadden het net over arbeidsmarktkrapte, welk voorstel op dit gebied ziet u graag terug in het volgende regeerakkoord?

“Ik vind dat het kabinet een concrete bijdrage moet leveren aan het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt door dit samen met ons te doen, bijvoorbeeld door onderwijs aantrekkelijk te maken voor doelgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in technische en IT-beroepen. Bij KLM hebben we bijvoorbeeld een leer-werktraject voor statushouders bij onze onderhoudsafdeling. Deze mensen komen zonder dit opleidingstraject dat we samen met Randstad hebben opgezet niet zo snel aan een baan. En wij krijgen gemotiveerd talent binnen. Dit zou op grotere schaal moeten gebeuren.”

Welk voorstel zou u linea recta naar de prullenbak verwijzen?

“Het krimpbesluit voor Schiphol door het kabinet zal niet alleen passagiers, maar ook werknemers over de grens jagen. Het levert het klimaat dus niets op, de CO2-uitstoot blijft. Je verplaatst het probleem. En het is slecht voor de werkgelegenheid. Dan heb je het alleen nog maar over het directe effect, en nog niet eens over bijvoorbeeld de gevolgen voor het vestigingsklimaat. KLM heeft een beter alternatief om stiller, schoner en zuiniger te vliegen ingediend, waar het voor de omgeving beter is en de luchtvaartbanen en verbindingen voor Nederland behouden blijven. We vertrouwen erop dat we hiermee de goede stap voorwaarts kunnen zetten en de doelstellingen voor het klimaat ook kunnen realiseren.”

Ontbreekt het nu aan duidelijkheid voor werknemers?

“Het is niet altijd even duidelijk waar we naartoe gaan. Zo hebben we de afgelopen paar jaar allerlei getallen gehoord over Schiphol. Van 580.000, 540.000, tot 440.000 vliegtuigbewegingen. Wat wordt het en waar zijn we aan toe? Deze onzekerheid raakt collega’s die hier met veel plezier werken.”

Welk huiswerk zou u het volgende kabinet mee willen geven?

“Wat je nu in de verkiezingsprogramma’s ziet, zijn allerlei heffingen en taksen om vliegen te ontmoedigen. Op een ticket van 200 euro betaal je nu gemiddeld zo’n 60% aan belastingen en toeslagen. Vanaf 2024 loopt dat de komende jaren op naar 70% omdat dan het Fit for 55-plan van Timmermans van start gaat. Bijmenging van duurzamere brandstof en aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem maken vliegtickets straks fors duurder.

Begrijp me goed, wij staan achter Fit for 55. Wat wij zeggen is dat je geen belasting op nationaal niveau moet heffen, maar het liefst wereldwijd en anders Europees. Want wij concurreren met buitenlandse maatschappijen en luchthavens. En een nationale belasting heffen is echt onverstandig, zolang je dat geld niet in schoner vliegen steekt. Want de CO2-uitstoot wordt er niet minder om.”

Wat hoopt u van het aankomende kabinet?

“Wat we nodig hebben is voorspelbaar en stabiel beleid. Een duidelijke langetermijnvisie. Wij kopen vliegtuigen voor de gebruiksduur van twintig jaar. Dan moeten we wel weten waar we aan toe zijn. En het gaat hier ook om mensen. Dat wordt weleens vergeten.

Ook op het onderwerp ‘vroegpensioen’ voor medewerkers in fysiek zware beroepen gaat voorspelbaar en stabiel beleid bedrijven helpen. We hebben hierover in onze meest recente cao’s tijdelijke afspraken gemaakt. De overheid kan bedrijven ondersteunen met (fiscale) wetgeving die eerder stoppen voor deze categorie medewerkers mogelijk maakt.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden