13 oktober 2023

Werkgevers & verkiezingen | Philips: inzetten op techstrategie

Nederland gaat op 22 november 2023 naar de stembus om een nieuwe vertegenwoordiging te kiezen voor de Tweede Kamer. Met ruim 20 partijen valt er veel te kiezen. Ook voor werkgevers. Wat zijn thema’s die zij belangrijk vinden? Tijdens de verkiezingscampagne laten we verschillende werkgevers aan het woord. Deze keer: Karin Middelburg, vice-president HR Europe bij Philips.

Philips: ‘Nationale techstrategie voortvarend uitvoeren’

Wat zijn deze verkiezingen voor u de belangrijkste thema’s?

“We hopen dat er deze verkiezingen meer aandacht komt voor zorg, het vestigingsklimaat en het onderwijs. In Nederland hebben we grote behoefte aan duidelijk beleid waarin deze drie thema’s gecombineerd worden. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een toekomstbestendig land blijft voor werkgevers en kunnen we tegelijk de huidige arbeidsmarktkrapte aanpakken.”

Tweede Kamerverkiezingen 2023
Karin Middelburg, vice-president HR Europe bij Philips.

U heeft het over drie thema’s. Wat kan de politiek doen op het gebied van zorg?
“De zorg is de grootste uitgavepost in Nederland. Komende jaren neemt dit alleen nog maar verder toe. Ondanks deze ontwikkeling is er in de verkiezingsprogramma’s relatief weinig aandacht voor. En dat terwijl we goede plannen nodig hebben om verdere kostenstijging komende jaren te beperken.”

Ziet u – ondanks de geringe aandacht – op dit gebied al politieke plannen?

“In Nederland hebben we natuurlijk een integraal zorgakkoord, waarin we gezamenlijk werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Alleen is de inhoud van het akkoord complex, waardoor slechts weinig partijen gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen die binnen het akkoord vallen. Dat moet anders kunnen. Er is behoefte aan een regionale en landelijke strategie, waarin overheid, ziekenhuizen en bedrijven gezamenlijk kunnen optrekken.”

Welke rol speelt Philips binnen deze strategie?

“Binnen de zorg kunnen we echt meerwaarde hebben bij het toekomstbestendig maken van ziekenhuizen. Er zijn gewoonweg arbeidsbesparende investeringen nodig om de arbeidsproductiviteit toe te laten nemen. Zo kunnen we helpen bij het digitaliseren van patiëntgegevens, maar ook met het verduurzamen van de zorg.”

Verduurzamen van de zorg?

“De zorg is één van de grootste vervuilers. Per bed ontstaat dagelijks zo’n 13 kilo afval. We kunnen echt een slag slaan met minder verspilling, hergebruik en het ontwikkelen van circulaire apparatuur. Een goed voorbeeld daarvan is onze nieuwe MRI-scanner die slechts 7 liter helium bevat in een gesloten systeem. Een gangbaar model heeft voor de koeling van de magneten nu nog zo’n 1.500 liter vloeibaar helium nodig, waarvan een deel vervliegt. Zoals gezegd, we kunnen de zorg echt helpen. Alleen is daar wel een landelijke visie en structuur voor nodig.”

Wat verwacht u op dit gebied van de politiek?

“Vanuit Philips zijn we groot voorstander van de aangekondigde nationale techstrategie, waarin zorg, vestigingsklimaat en onderwijs met elkaar worden verbonden. Het kabinet moet duidelijke consistente lijnen uitzetten en aangeven waar we als Nederland naartoe willen. Dan is het ook voor internationale bedrijven duidelijk wat ze kunnen verwachten.”

Door naar vestigingsklimaat en onderwijs: welk voorstel ziet u graag terug in het volgende regeerakkoord?

“Ik hoop dat het volgende kabinet op een andere manier durft te kijken naar onderwijs. Het wordt steeds belangrijker om talent binnen te halen en te behouden, ook internationaal. Vooral binnen de techniek staan we te springen om mensen. Als we binnen Nederland niet voldoende mensen hebben, kunnen buitenlandse studenten een aanvulling bieden. Eigenlijk zouden we om de paar jaar een arbeidsmarktscan moeten doen waarbij we kijken naar welke sectoren mensen nodig hebben. Dan kunnen we studenten die actief zijn in een sector waar we zelf te weinig mensen hebben,  gericht stimuleren om naar Nederland te komen.”

Welk voorstel zou u linea recta naar de prullenbak verwijzen?

“Alle voorstellen die onderzoek en ontwikkeling binnen bedrijven vertragen of verhinderen. Bij bepaalde partijen ging bijvoorbeeld de stem op om de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk en de innovatiebox af te schaffen. Dit zijn regelingen waarmee werkgevers financiële ondersteuning of tegemoetkoming kunnen krijgen als ze werken aan innovatieve projecten. Het afschaffen van deze regelingen brengt de Nederlandse techsector niets goeds. Om onze verworven positie op de internationale markt te behouden, is ruimte nodig voor bedrijven om blijvend te innoveren.”

Welk huiswerk zou u het aankomend kabinet mee willen geven?

“Ga met de thema’s zorg, vestigingsklimaat en onderwijs aan de slag en kom met een duidelijke techstrategie voor de komende jaren. Daarnaast moet de arbeidsproductiviteit omhoog om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Ik wil het volgende kabinet meegeven om te blijven streven naar gendergelijkheid bij (parttime) werken. Zorg dat de randvoorwaarden voor mannen en vrouwen gelijk zijn om aan het werk te kunnen en om een baan de moeite waard te maken. Zet daarbij een onderwerp als kinderopvang weer op de agenda, omdat dit de gelijkheid zal verbeteren.
Ten slotte wil ik een lans breken voor het ondernemersklimaat. Werkgevers krijgen steeds meer te maken met hogere lasten en extra verantwoordelijkheden. Dat werkt contraproductief. Als we onze internationale economische positie willen behouden, ligt er ook een taak voor het volgende kabinet om de lasten voor ondernemers te verlichten.”

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen 2023 vindt u op de gelijknamige verzamelpagina op deze site.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden