06 februari 2024

Ministerraad stemt in met verlengen IOW

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar te verlengen naar de Tweede Kamer te sturen.

 

Omdat zestigplussers als ze werkloos worden een groter risico lopen om langdurig werkloos te blijven, kunnen zij (als ze ouder dan 60 jaar en 4 maanden waren op het moment dat ze werkloos raakten) een IOW-uitkering aanvragen nadat hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen. Zo wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voordat ze recht hebben op AOW, terug moeten vallen op de bijstand en hun spaargeld moeten aanspreken of huis moeten opeten.

Het voorstel treedt, als de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee instemmen, met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024. In de tussentijd kunnen oudere werklozen de IOW-uitkering wel aanvragen bij UWV als ze daar na afloop van de WW of WGA recht op hebben.

De verlenging van de IOW is vorig jaar door minister Van Gennip al aangekondigd bij de presentatie van het pakket met hervormingen voor de arbeidsmarkt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden