IOW (Inkomensvoorziening oudere werklozen)

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) voorziet in een inkomensvoorziening voor werknemers die op of na de leeftijd van 60 jaar en 4 maanden werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden.

 

De IOW biedt werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW of WGA en die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau (zonder partner- en vermogenstoets). De uitkering gaat in na afloop van de WW (of de loongerelateerde WGA-uitkering) en duurt tot de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

De IOW is een tijdelijke regeling, bedoeld om oudere werknemers die over het algemeen een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt te ondersteunen. De regeling zou worden stopgezet per 1 januari 2024. Dit betekent dat werkloze werknemers die uiterlijk op 31 december 2023 instromen in de WW of WGA en op het tijdstip van instroom minimaal 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering (of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking kunnen komen voor de IOW.

Mogelijk verlenging IOW

Hoewel de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers de laatste jaren is verbeterd, is vanaf de leeftijd van 60 jaar echter nog altijd een daling in de arbeidsparticipatie en baanvindkans te zien. In de groep langdurig werklozen zijn zestigplussers sterk oververtegenwoordigd omdat zij moeilijk een nieuwe baan vinden.

Het kabinet heeft daarom in 2023 voorgesteld de IOW te verlengen met nog eens vier jaar. Aangezien de eerste WW-dag (of de eerste dag van de loongerelateerde WGA-uitkering) bepalend is voor het recht op IOW-uitkering, heeft het voorstel als gevolg dat het recht op aansluitende IOW-uitkering geldt voor WW- of WGA-rechten die ontstaan vanaf 1 januari 2024 en tot op uiterlijk 31 december 2027. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met verlenging van de regeling.

Deze verlenging betekent, gelet op de maximale WW- en WGA-duur van 24 maanden, dat de nieuwe instroom in de IOW niet eindigt vanaf 2026, maar vanaf 2030. Vanaf 2030 stopt de mogelijkheid om in te stromen in de IOW.

Bekijk de voortgang van de behandeling van dit voorstel.

Update JM. 12/2023, HT 2/2024

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden