AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat sinds 1 januari 2013 omhoog

In 2022 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en zeven maanden. Inmiddels is de AOW-gerechtigde leeftijd tot en met 2028 vastgesteld.

Schematische weergave AOW-leeftijd 2020-2028

2020    66 jaar en 4 maanden
2021    66 jaar en 4 maanden
2022    66 jaar en 7 maanden
2023    66 jaar en 10 maanden
2024    67 jaar
2025    67 jaar
2026    67 jaar
2027    67 jaar
2028 67 jaar en 3 maandenGeschiedenis verhoging AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd was op 1 januari 2013 een feit: die ging toen van 65 naar 65 jaar plus één maand. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de jaren daarna de pensioengerechtigde leeftijd in stappen van drie maanden verder te verhogen, totdat die in 2019 66 jaar zou zijn en in 2023 67 jaar.

Zo overzichtelijk bleef het niet. In juni 2015 keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd versneld te verhogen goed (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). Dit leidde ertoe dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2016 met stappen van vier maanden omhoog ging; naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting, gebaseerd op CBS-prognoses over de levensverwachting: elk extra jaar levensverwachting brengt ook één jaar later AOW met zich mee. Omdat de aankondiging van de nieuwe AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren moet worden gedaan, werd eind 2016 de AOW-leeftijd voor 2022 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden.

Toen kwam het Pensioenakkoord van 5 juni 2019, waarin werd afgesproken de AOW-leeftijd in 2021 en 2022 te bevriezen op het niveau van 2019 (dat was toen inmiddels 66 jaar en 4 maanden), en dat de AOW-leeftijd daarna (in stappen) naar 67 jaar gaat in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting bleef in het Pensioenakkoord overeind, maar gaat volgens de afspraken minder snel: voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, gaat de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden omhoog.

Cruciaal voor de AOW-leeftijd is dus de CBS-prognose over de levensverwachting. In 2021 was de verwachting van het CBS dat in 2027 65-jarigen een levensverwachting zullen hebben van 20,93 jaar. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd bleef daarom 67 jaar. De CBS-verwachting van november 2022 luidde dat 65-jarigen in 2028 nog 21,05 jaar leven. De AOW-leeftijd stijgt in 2028 daarom mee naar 67 jaar en drie maanden.

Nieuwe ingangsdatum AOW sinds 2012

Een andere, oudere maar wezenlijke wijziging in de AOW-wetgeving betreft de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat sinds 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar pas precies op de dag waarop hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.

aanmelden