03 oktober 2019

IOW, wet voor oudere werklozen met vier jaar verlengd

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt voor vier jaar verlengd.


Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet oudere werknemers die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, tegemoet blijven komen. De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uitkering totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

De IOW heeft een tijdelijk karakter en zou op 1 januari 2020 aflopen. Dit betekent dat tot en met 2019 werknemers die bij instroom in de WW of WGA 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering (of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking komen voor de IOW. Onder het huidige beleid zou er dan vanaf 2022 geen nieuwe instroom meer zijn in de IOW.

Maar in het regeerakkoord is afgesproken dat de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Aangezien de eerste WW-dag (of de eerste dag van de loongerelateerde WGA-uitkering) bepalend is voor het recht op IOW-uitkering, gelden de nieuwe voorwaarden voor WW- of WGA-rechten die ontstaan vanaf 1 januari 2020.
Verlengen van de IOW met vier jaar betekent, gelet op de maximale WW-duur van 24 maanden, dat de nieuwe instroom (in de IOW) niet eindigt vanaf 2022, maar vanaf 2026.
Als resultaat van een toezegging aan het Kamerlid Stoffer (SGP) zal de toetredingsleeftijd niet meegroeien met de pensioenleeftijd, zoals afgesproken in het regeerakkoord, maar worden vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden. Door overgangsrecht komen werknemers die voor 1 januari 2020 recht op WW of WGA hebben en op dat moment 60 jaar zijn, maar nog niet de leeftijd van 60 jaar en 4 maanden hebben bereikt, ook na 1 januari 2020 voor IOW in aanmerking.

Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 ingaan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden