Zelfcoach

Samenwerken met andere werkgevers

Lees­wijzer Inhoudsopgave

6.0 Introductie
6.1 Intern samenwerken
6.2 Samenwerken met andere werkgevers
6.3 Kandidaten vinden met behulp van externe organisaties

Wat kan een netwerk voor u betekenen? Binnen werkgeversnetwerken kunt u:

 • ervaring en praktijkverhalen uitwisselen met collega-werkgevers; het uitwisselen van ervaringen kan deelnemers aan het netwerk inzicht geven in succesfactoren, aandachtspunten en knelpunten – zowel binnen de organisatie als erbuiten.
 • ideeën en inspiratie opdoen voor (nieuwe) mogelijkheden van inclusief werkgeven
 • kennis delen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen
 • samenwerken bij vraagstukken en knelpunten die om lokale of regionale kennisuitwisseling en oplossingen vragen
 • de werving gezamenlijk organiseren en kandidaten ontmoeten
 • ontdekken ‘hoe u het doet’ ten opzichte van andere organisaties (benchmark)
 • uw impact als inclusieve werkgever zichtbaar maken.

TIP Door kennis te delen binnen een werkgeversnetwerk blijft u op de hoogte van (regionale en landelijke) ontwikkelingen.

TIP Wilt u met andere werkgevers gezamenlijk een start maken met inclusief werkgeven? Bij AWVN kunt u – met een groep werkgevers uit een regio of sector – terecht voor advisering en workshops om te starten met inclusief werkgeven of om een volgende stap te maken.

Hieronder zetten we een aantal werkgeversnetwerken voor u op een rij.

De Normaalste Zaak

Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De Normaalste Zaak brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. Aan de hand van praktijktafels en inputsessies kaart het netwerk bij de (lokale) overheid knelpunten aan om samen naar oplossingen te zoeken. Streeft uw organisatie ook naar meer diversiteit en wilt u als ambassadeur van inclusief werkgeverschap meebouwen aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt? De Normaalste Zaak verwelkomt u graag als nieuwe partner.

TIP Vind inclusieve werkgevers bij u in de buurt via de lijst met partners van De Normaalste Zaak.

Regionale en sectorale samenwerkingen

Er zijn meer lokale en sectorale werkgeversnetwerken die initiatieven ontplooien op het gebied van inclusie. Vraag bijvoorbeeld eens na bij uw ondernemersvereniging wat er op het gebied van inclusie georganiseerd wordt. Samen komen werkgevers verder.

Een geslaagd voorbeeld van een lokaal werkgeversnetwerk gericht op inclusie, is Luchtvaart inclusief, een initiatief vanuit Luchtvaartcommunity Schiphol. Samen met ruim 30 werkgevers op de Luchthaven Schiphol zet LCS zich in om kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen kijkt men naar mogelijkheden om deze doelgroep een baan of werkervaringsplek aan te bieden. Op dit moment hebben al ruim 300 mensen met een arbeidsbeperking een baan of een stage gevonden op de luchthaven.

Een geslaagd voorbeeld van een sectoraal werkgeversnetwerk gericht op inclusief werkgeverschap is het initiatief Samenwerken en Verbinden van de werkgeversverenigingen WENB (Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven) en WWb (Waterbedrijven). Met dit project realiseerde de twee werkgeversverenigingen in twee jaar 230 plaatsingen. Zij wonnen met dit project o.a. de AWVN-trofee inclusief werkgeven en AWVN werkte de aanpak uit als good practice.

Externe deskundigheid: de netwerkaanpak van AWVN

Wilt u als werkgever, als netwerk of als vereniging een project opzetten gericht op inclusie? Tip van werkgevers en sectoren die u voorgingen: zorg dat u de juiste deskundigheid aan tafel haalt.

Naast de reguliere individuele dienstverlening van AWVN, kunt u ook advies krijgen bij samenwerking in uw netwerk. Met collega-werkgevers kunt u bij AWVN de netwerkaanpak doorlopen. Hiermee versterkt u elkaar als inclusieve organisaties. De netwerkaanpak is bedoeld voor bestaande regionale netwerken, branches en sectoren, O&O-fondsen, regionale werkbedrijven en gemeenten. Ook voor individuele werkgevers is een dergelijke aanpak mogelijk.
Deze netwerkaanpak levert werkgevers:

 • Plan van aanpak voor hun organisatie
 • Analyse van hun relevante stakeholders
 • Quickscan: input voor het structureren van werk/vinden van kansrijke taken en werkplekken
 • Netwerk van collega-werkgevers met hetzelfde doel voor ogen
 • Kennis van de verschillende bemiddelaars en kennismaking met verschillende typen bemiddelaars.

TIP AWVN onderzocht voor de sector primair onderwijs de mogelijkheden op het gebied van inclusie. Het resultaat vindt u in het uitgewerkte Sectormodel inclusief werkgeven voor het primair onderwijs. Dit laat zien welke functies en taken in de branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing.

TIP Vraag advies waar nodig. U kunt een instantie of adviseur raadplegen die met u meedenkt en advies op maat geeft. Kijk bijvoorbeeld onder ‘Dienstverlening’ op de AWVN-site of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden