Home / AWVN-trofee

AWVN-trofee

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van vernieuwend werkgeverschap. AWVN reikt daartoe jaarlijks trofeeën uit.

In 2019 is het thema voor de AWVN-trofee ‘vernieuwend werkgeven’. Via de nieuwsbrief hoort u wanneer kandidaten zich kunnen melden.

In 2018 reikten we drie trofeeën uit, geïnspireerd door de subthema’s van het AWVN-jaarcongres in 2017, ‘Aan zet’ (zie elders op deze site). De winnaars van 2018 op een rij.

maart 2018 | AWVN-trofee voor de wendbare organisatie
De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen – inclusief mensen – (her)alloceren wanneer dat nodig is. De wendbare organisatie bestaat bijvoorbeeld uit kleine eenheden met grote bevoegdheden die, dicht op de markt en op de klant, snel kunnen reageren.
Meer over de wendbare organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

winnaar | Het ABC, onderwijsadviseurs
Het ABC maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling door. Het Amsterdamse onderwijsadviesbureau wist het gat te dichten tussen de eigen organisatie en de markt. Hoe? Door teams te zien als draaipunt en zzp’ers als metgezellen. Zie ook de site van ABC
download artikel

juni 2018 | AWVN-trofee voor de lerende organisatie
(…) Een manier waarop organisaties omgaan met deze vraagstukken is door te werken aan hun lerend vermogen. In plaats van de buitenwereld te beheersen zetten ze in op het vergroten van hun eigen aanpassingsvermogen. Werkenden binnen deze organisaties stellen wat ze doen en hoe ze het doen constant bij. De organisatie leert dus zowel inhoudelijk als sociaal.
Meer over de lerende organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

winnaar | Corbion
Omdat het zijn medewerkers als voornaamste kapitaal ziet, speelt opleiden in alle onderdelen van de HR-strategie een rol. “We willen een employer of choice zijn, waar mensen graag en lang willen werken”, zegt senior HR-manager Rik van Starrenburg van Corbion. De afgelopen paar jaar werkte hij met zijn HR-collega’s aan een opleidingsprogramma dat daaraan moet bijdragen. Daarom ontving het daarvoor de AWVN-trofee voor de lerende organisatie.
download artikel

september 2018 | AWVN-trofee voor de inclusieve organisatie
(…) Steeds meer organisaties proberen gebruik te maken van dit onbenutte potentieel door te werken aan hun inclusie: ze bieden ruimte aan veel soorten medewerkers, met een variëteit aan talenten en achtergronden – ook mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Soms vanuit hun identiteit, het DNA van de organisatie; het is simpelweg wie ze zijn.
Meer over de inclusieve organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

winnaar | Royal Schiphol Group

AWVN trofee, Van links naar rechts: Jan Paauw, Dick Benschop, Harry van de Kraats, Heleen Kuijten en Francien David

Voor de brede blik op inclusief werkgeven binnen de eigen organisatie én voor de regierol in het programma Luchtvaart Inclusief, krijgt Schiphol Group de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2018, die voor de inclusieve organisatie. “Het streven is jaarlijks honderd mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven”.
Download artikel

 

 • Wat kunnen werkgevers winnen?

  De winnende organisaties krijgen de AWVN-trofee. Deze wordt uitgereikt door een van de directeuren van AWVN. Verder krijgen prijswinnaars een bedrijfsreportage met foto’s in ons vakblad Werkgeven, ruimschoots aandacht op sociale media én gelegenheid om de eigen case als ‘best practice’ te presenteren tijdens een bijeenkomst aan leden en AWVN-adviseurs om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

 • Prijswinnaars 2017 - drie organisaties - thema: vernieuwend werkgeven

  Eerste winnaar 2017: OSB
  De OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Moeizaam cao-overleg was in het verleden niet ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
  Download artikel OSB

  Tweede winnaar 2017: BNG-Bank
  De tweede AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven is gewonnen door BNG Bank. BNG Bank heeft als systeemrelevante bank op een innovatieve manier strategisch HR in lijn gebracht met de nieuwe organisatiedoelen. Enerzijds door op een zeer grondige manier ‘duurzame inzetbaarheid’ aan te pakken en anderzijds door voor de bankensector vernieuwend beloningsbeleid te ontwikkelen. In een complex speelveld is het BNG Bank gelukt om samen met haar medewerkers van BNG Bank een wendbaardere, flexibelere en creatievere organisatie te maken.
  Download artikel BNG-Bank

  Derde winnaar 2017: Huntsman Holland
  Met een zogeheten ‘large scale intervention’ zette chemiebedrijf Huntsman afgelopen jaar een breed gedragen organisatieverandering in. Het doel: niet alleen een gemoderniseerde cao, maar bovenal nieuwe arbeidsverhoudingen, gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. Daarvoor ontving Huntsman de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2017.
  Download artikel Huntsman

 • Nomineren voor de trofee

  Kent u of maakt u deel uit van een organisatie die een dergelijke vernieuwing heeft gerealiseerd? Meld die organisatie dan aan voor de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven. Maak bij wijze van toelichting op de nominatie de volgende zin af (per wereld verschillend, dit is een voorbeeld voor de wendbare wereld):
  Om de wendbaarheid of weerbaarheid van de organisatie te vergroten en de organisatiedoelstellingen te realiseren, heeft [naam organisatie] het werkgeverschap vernieuwd door…

  U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan ‘… door in een participatief traject verschillende cao’s samen te voegen tot een nieuwe cao’, of ‘… door de vastgelopen arbeidsverhoudingen vlot te trekken en de manier waarop we samenwerken te herzien’. Er kan veel, zolang het werkgeven is vernieuwd en het heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.
  Het gaat erom dat u vernieuwende oplossingen hebt gevonden en die met anderen wilt delen. Want binnen de werkgeversvereniging die we zijn, leren we het meest van de praktijkvoorbeelden die we elkaar ter inspiratie kunnen geven.

  Meld uw eigen organisatie aan of tip een andere via communicatie@awvn.nl of de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Winnaars 2005: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2006: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2007: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2008: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2009: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2010: AWVN-innovatietrofee

Winnaars 2011: AWVN-prijs voor modern werkgeverschap

Winnaar 2012: AWVN-prijs voor modern werkgeverschap

Winnaars 2014: AWVN-trofee voor inclusief werkgeven

Winaars 2015: AWVN-trofee voor inclusief werkgeven

Winaars 2016: AWVN-trofee Winst en waarde-creatie