AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van vernieuwend werkgeverschap. AWVN reikt daartoe sinds 2005 jaarlijks prijzen uit: de AWVN-trofee. De thema’s die aan de prijs worden verbonden wisselen.

In 2019 was het thema voor de AWVN-trofee ‘vernieuwend werkgeven’.  Drie keer werd de trofee uitgereikt. De eerste winnaar was Bouwend Nederland, de tweede CROW. De derde en laatste trofee van 2019 ging eind december naar Avebe.
Lees het artikel Vernieuwende cao levert Avebe onderscheiding op.

 • Wat kunt u winnen?

  Winnende organisaties krijgen de AWVN-trofee
  Deze wordt uitgereikt door een van de directeuren van AWVN. Verder krijgen prijswinnaars een bedrijfsreportage met foto’s in ons vakblad Werkgeven, ruimschoots aandacht op sociale media én gelegenheid om de eigen case als ‘best practice’ te presenteren tijdens een bijeenkomst aan leden en AWVN-adviseurs om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

 • Hoe kunt u deelnemen?

  Deelnemen is heel eenvoudig; winnen niet
  Stuur een e-mail naar communicatie@awvn.nl met de reden waarom u als werkgever aanspraak denkt te kunnen maken op de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
  U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan ‘… door in een participatief traject verschillende cao’s samen te voegen tot een nieuwe cao’, of ‘… door de vastgelopen arbeidsverhoudingen vlot te trekken en de manier waarop we samenwerken te herzien’. Er kan veel, zolang het werkgeven is vernieuwd en het heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.
  Het gaat erom dat u vernieuwende oplossingen hebt gevonden en die met anderen wilt delen. Want binnen de werkgeversvereniging die we zijn, leren we het meest van de praktijkvoorbeelden die we elkaar ter inspiratie kunnen geven.

  Meer inspiratie en spelregels
  Kijk bijvoorbeeld eens wat de winnaars in 2017 hebben gedaan om de trofee te winnen. Toen was het thema ook Vernieuwend werkgeven.
  Het staat iedereen vrij kandidaten aan te melden. Natuurlijk mogen kandidaten zichzelf aanmelden.
  Uit de inzendingen kiest de directie van AWVN een of meerdere winnaars.
  Dus kent u – of maakt u deel uit van – een organisatie die het werkgeven heeft vernieuwd? Meld die organisatie dan aan voor de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven, via communicatie@awvn.nl. Vragen? Bel of mail de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

 • De eerste twee prijswinnaars van 2019: Bouwend Nederland en CROW

  Harry van de Kraats reikte in mei de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven uit aan Bouwend Nederland.


  De bouw- en infrasector staat voor een grote en complexe opgave: er moet veel én anders worden gebouwd. Met het oog daarop werkte Bouwend Nederland de afgelopen jaren aan innovatief werkgeverschap in de sector. Lees er meer over in dit artikel over Bouwend Nederland.

  In oktober ontving CROW de tweede AWVN-trofee.AWVN-trofee CROWVan links naar rechts op de foto: Marcel Sloot (OR-voorzitter CROW), Pieter Litjens (CROW-directeur), Bas van Beers (Fringe Works), Henk Tulner (organisatie-adviseur AWVN), Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN), Veronique Christiaans-Joosten (operationeel manager CROW) en Pia van Vulpen (HR CROW).

  Met deze trofee wil AWVN CROW waarderen voor het lef dat ze getoond heeft als werkgever om samen met haar eigen professionals zo’n belangrijke stap te maken in de vernieuwing van werkgeverschap en van de organisatie.
  Eerder is over het vernieuwingstraject bij CROW een artikel verschenen in Werkgeven. Lees het hier.

 • Prijswinnaars 2018 - drie organisaties - thema's: wendbaar, lerend en inclusief

  In 2018 reikten we drie trofeeën uit, geïnspireerd door de subthema’s van het AWVN-jaarcongres in 2017, ‘Aan zet’ (zie elders op deze site). De winnaars van 2018 op een rij.

  maart 2018 | AWVN-trofee voor de wendbare organisatie
  De wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen – inclusief mensen – (her)alloceren wanneer dat nodig is. De wendbare organisatie bestaat bijvoorbeeld uit kleine eenheden met grote bevoegdheden die, dicht op de markt en op de klant, snel kunnen reageren.
  Meer over de wendbare organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

  winnaar | Het ABC, onderwijsadviseurs
  Het ABC maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling door. Het Amsterdamse onderwijsadviesbureau wist het gat te dichten tussen de eigen organisatie en de markt. Hoe? Door teams te zien als draaipunt en zzp’ers als metgezellen. Zie ook de site van ABC
  download artikel

  juni 2018 | AWVN-trofee voor de lerende organisatie
  (…) Een manier waarop organisaties omgaan met deze vraagstukken is door te werken aan hun lerend vermogen. In plaats van de buitenwereld te beheersen zetten ze in op het vergroten van hun eigen aanpassingsvermogen. Werkenden binnen deze organisaties stellen wat ze doen en hoe ze het doen constant bij. De organisatie leert dus zowel inhoudelijk als sociaal.
  Meer over de lerende organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

  winnaar | Corbion
  Omdat het zijn medewerkers als voornaamste kapitaal ziet, speelt opleiden in alle onderdelen van de HR-strategie een rol. “We willen een employer of choice zijn, waar mensen graag en lang willen werken”, zegt senior HR-manager Rik van Starrenburg van Corbion. De afgelopen paar jaar werkte hij met zijn HR-collega’s aan een opleidingsprogramma dat daaraan moet bijdragen. Daarom ontving het daarvoor de AWVN-trofee voor de lerende organisatie.
  download artikel

  september 2018 | AWVN-trofee voor de inclusieve organisatie
  (…) Steeds meer organisaties proberen gebruik te maken van dit onbenutte potentieel door te werken aan hun inclusie: ze bieden ruimte aan veel soorten medewerkers, met een variëteit aan talenten en achtergronden – ook mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Soms vanuit hun identiteit, het DNA van de organisatie; het is simpelweg wie ze zijn.
  Meer over de inclusieve organisatie in HR-topic De organisatie van de toekomst op deze site.

  winnaar | Royal Schiphol Group

  AWVN trofee, Van links naar rechts: Jan Paauw, Dick Benschop, Harry van de Kraats, Heleen Kuijten en Francien David

  Voor de brede blik op inclusief werkgeven binnen de eigen organisatie én voor de regierol in het programma Luchtvaart Inclusief, krijgt Schiphol Group de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2018, die voor de inclusieve organisatie. “Het streven is jaarlijks honderd mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven”.
  Download artikel

   

 • Prijswinnaars 2017 - drie organisaties - thema: vernieuwend werkgeven

  Eerste winnaar 2017: OSB
  De OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Moeizaam cao-overleg was in het verleden niet ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
  Download artikel OSB

  Tweede winnaar 2017: BNG-Bank
  De tweede AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven is gewonnen door BNG Bank. BNG Bank heeft als systeemrelevante bank op een innovatieve manier strategisch HR in lijn gebracht met de nieuwe organisatiedoelen. Enerzijds door op een zeer grondige manier ‘duurzame inzetbaarheid’ aan te pakken en anderzijds door voor de bankensector vernieuwend beloningsbeleid te ontwikkelen. In een complex speelveld is het BNG Bank gelukt om samen met haar medewerkers van BNG Bank een wendbaardere, flexibelere en creatievere organisatie te maken.
  Download artikel BNG-Bank

  Derde winnaar 2017: Huntsman Holland
  Met een zogeheten ‘large scale intervention’ zette chemiebedrijf Huntsman afgelopen jaar een breed gedragen organisatieverandering in. Het doel: niet alleen een gemoderniseerde cao, maar bovenal nieuwe arbeidsverhoudingen, gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. Daarvoor ontving Huntsman de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2017.
  Download artikel Huntsman

0 reacties