AWVN-trofee

AWVN-trofee

Lukt het u voldoende personeel te vinden op de krappe arbeidsmarkt? Dan maakt u kans op het winnen van de AWVN-trofee. Sinds 2005 reikt AWVN deze prijs uit aan werkgevers die zich onderscheiden en een vernieuwende blik werpen op de wereld van werk. Het thema van 2022 is arbeidsmarktkrapte.

Wat kunt u winnen?

Winnende organisaties krijgen de AWVN-trofee

Deze wordt uitgereikt door een van de directeuren van AWVN. Verder krijgen prijswinnaars een bedrijfsreportage met foto’s, ruimschoots aandacht op sociale media én gelegenheid om de eigen case als best practice te presenteren in een vlog of podcast om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

Hoe kunt u deelnemen?

Deelnemen is eenvoudig; winnen niet

Stuur een e-mail naar Erik Heidemann, e.heidemann@awvn.nl met de reden waarom u als werkgever aanspraak denkt te kunnen maken op de AWVN-trofee voor het verslaan van de arbeidsmarktkrapte.

Kandidaten hebben hier op een creatieve en vernieuwende manier een oplossing voor gevonden. En dan denken we niet aan zwaaien met de geldbuidel, maar aan andere manieren om de benodigde bemensing, kennis en ervaring op sterkte te houden. Voorbeelden zijn: door (nieuwe) medewerkers op hun vaardigheden en competenties (skills) te selecteren in plaats van op hun cv; door generieke profielen wendbaarder te worden en pieken op te kunnen vangen; door de cao te moderniseren en aantrekkelijker te worden voor nieuwe generaties medewerkers. De mogelijkheden zijn legio. Zolang het werkgeven is vernieuwd en het heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen. Het gaat erom dat u vernieuwende oplossingen hebt gevonden en die met anderen wilt delen. Want binnen de werkgeversvereniging die we zijn, leren we het meest van de praktijkvoorbeelden die we elkaar ter inspiratie kunnen geven.

Spelregels
Het staat iedereen vrij kandidaten aan te melden. Natuurlijk mogen kandidaten zichzelf aanmelden. Uit de inzendingen kiest de directie van AWVN een of meerdere winnaars.
Dus kent u – of maakt u deel uit van – een organisatie die het werkgeven heeft vernieuwd? Meld die organisatie dan aan voor de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven, via e.heidemann@awvn.nl. Vragen? Bel of mail de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Prijswinnaars 2019 - Bouwend Nederland, CROW en Avebe

Harry van de Kraats reikte in mei de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven uit aan Bouwend Nederland.AWVN-trofee
De bouw- en infrasector staat voor een grote en complexe opgave: er moet veel én anders worden gebouwd. Met het oog daarop werkte Bouwend Nederland de afgelopen jaren aan innovatief werkgeverschap in de sector. Lees er meer over in dit artikel over Bouwend Nederland.

In oktober ontving CROW de tweede AWVN-trofee.AWVN-trofee CROW Van links naar rechts op de foto: Marcel Sloot (OR-voorzitter CROW), Pieter Litjens (CROW-directeur), Bas van Beers (Fringe Works), Henk Tulner (organisatie-adviseur AWVN), Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN), Veronique Christiaans-Joosten (operationeel manager CROW) en Pia van Vulpen (HR CROW).

Met deze trofee wil AWVN CROW waarderen voor het lef dat ze getoond heeft als werkgever om samen met haar eigen professionals zo’n belangrijke stap te maken in de vernieuwing van werkgeverschap en van de organisatie.
Eerder is over het vernieuwingstraject bij CROW een artikel verschenen in Werkgeven. Lees het hier.

De derde en laatste trofee van 2019 ging eind december naar Avebe. In 2020 en 2021 hebben we de prijsuitreikingen wegens corona overgeslagen.

Prijsuitreiking Avebe, AWVN-trofee

Rudolph van Esch (senior internal auditor), Marcel Hermsen (compensation & benefits manager), Rob van Laarhoven (CFO), Jacqueline Niessen, Mark Tettelaar (managing director operations) en Melissa Maat (compensation & benefits manager) nemen de trofee in ontvangst; namens AWVN uitgereikt door (uiterst links op de foto) Hans van der Stijl en (uiterst rechts) John Dollenkamp.

Lees het artikel Vernieuwende cao levert Avebe onderscheiding op.

In 2020 en 2021 zijn de prijsuitreikingen  vanwege de corona-pandemie overgeslagen.

Prijswinnaars 2018, drie organisaties (thema's: wendbaar, lerend en inclusief)

In 2018 reikten we drie trofeeën uit, geïnspireerd door de subthema’s van het AWVN-jaarcongres in 2017, ‘Aan zet’. De winnaars van 2018 op een rij.

maart 2018 | AWVN-trofee voor de wendbare organisatie
AWVN-trofeeDe wendbare organisatie is succesvol omdat zij haar vorm snel kan aanpassen aan de vraag van de markt. De organisatie kan beschikbare middelen – inclusief mensen – (her)alloceren wanneer dat nodig is. De wendbare organisatie bestaat bijvoorbeeld uit kleine eenheden met grote bevoegdheden die, dicht op de markt en op de klant, snel kunnen reageren.

winnaar | Het ABC, onderwijsadviseurs
Het ABC maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling door. Het Amsterdamse onderwijsadviesbureau wist het gat te dichten tussen de eigen organisatie en de markt. Hoe? Door teams te zien als draaipunt en zzp’ers als metgezellen. Zie ook de site van ABC.

download artikel

juni 2018 | AWVN-trofee voor de lerende organisatie
AWVN-trofee (…) Een manier waarop organisaties omgaan met deze vraagstukken is door te werken aan hun lerend vermogen. In plaats van de buitenwereld te beheersen zetten ze in op het vergroten van hun eigen aanpassingsvermogen. Werkenden binnen deze organisaties stellen wat ze doen en hoe ze het doen constant bij. De organisatie leert dus zowel inhoudelijk als sociaal.

winnaar | Corbion
Omdat het zijn medewerkers als voornaamste kapitaal ziet, speelt opleiden in alle onderdelen van de HR-strategie een rol. “We willen een employer of choice zijn, waar mensen graag en lang willen werken”, zegt senior HR-manager Rik van Starrenburg van Corbion. De afgelopen paar jaar werkte hij met zijn HR-collega’s aan een opleidingsprogramma dat daaraan moet bijdragen. Daarom ontving het daarvoor de AWVN-trofee voor de lerende organisatie.

download artikel

september 2018 | AWVN-trofee voor de inclusieve organisatie
AWVN-trofee(…) Steeds meer organisaties proberen gebruik te maken van dit onbenutte potentieel door te werken aan hun inclusie: ze bieden ruimte aan veel soorten medewerkers, met een variëteit aan talenten en achtergronden – ook mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Soms vanuit hun identiteit, het DNA van de organisatie; het is simpelweg wie ze zijn.

winnaar | Royal Schiphol Group

AWVN-trofee
AWVN trofee. Van links naar rechts: Jan Paauw, Dick Benschop, Harry van de Kraats, Heleen Kuijten en Francien David

Voor de brede blik op inclusief werkgeven binnen de eigen organisatie én voor de regierol in het programma Luchtvaart Inclusief, krijgt Schiphol Group de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2018, die voor de inclusieve organisatie. “Het streven is jaarlijks honderd mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven”.

download artikel

Prijswinnaars 2017, drie organisaties (thema: vernieuwend werkgeven)

Eerste winnaar 2017: OSB
De OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Moeizaam cao-overleg was in het verleden niet ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.

Download artikel OSB

Tweede winnaar 2017: BNG-Bank
De tweede AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven is gewonnen door BNG Bank. BNG Bank heeft als systeemrelevante bank op een innovatieve manier strategisch HR in lijn gebracht met de nieuwe organisatiedoelen. Enerzijds door op een zeer grondige manier ‘duurzame inzetbaarheid’ aan te pakken en anderzijds door voor de bankensector vernieuwend beloningsbeleid te ontwikkelen. In een complex speelveld is het BNG Bank gelukt om samen met haar medewerkers van BNG Bank een wendbaardere, flexibelere en creatievere organisatie te maken.

Download artikel BNG-Bank

Derde winnaar 2017: Huntsman Holland
Met een zogeheten ‘large scale intervention’ zette chemiebedrijf Huntsman afgelopen jaar een breed gedragen organisatieverandering in. Het doel: niet alleen een gemoderniseerde cao, maar bovenal nieuwe arbeidsverhoudingen, gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. Daarvoor ontving Huntsman de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven 2017.

Download artikel Huntsman

Prijswinnaars AWVN-trofee 2014 - 2016

2016 AWVN-trofee voor winst- en waardecreatie, vier winnaars

Vebego – Vebego heeft een visie ontwikkelt op maatschappelijk en verantwoord ondernemen, vormt een integraal onderdeel van de samenleving en heeft het lef de visie ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Vebego doet dat dichtbij, in Nederland, maar ook verder weg, in landen als Zuid-Afrika en Sri Lanka.

ADG Dienstengroep – Vanwege diverse projecten: met het project 1.000.000 druppels wil ADG een miljoen mensen bereiken om hen bewuster te maken van de leefomgeving, met het Integratiediner, diverse participatieprojecten om mensen met een uitkering aan een baan te helpen en samenwerkingsprojecten met o.a. Kika (Kinderen Kankervrij) en Alzheimer Nederland. Verder prijst de jury onderdeel Asito omdat zij klimaatneutraal haar schoonmaakactiviteiten bewerkstelligd.

KPN en KPN Mooiste Contact Fonds – KPN verbindt met het fonds kwetsbare groepen en ondersteunt een maatschappelijke partner met mensen, techniek en geld. De Zilverlijn is daar een mooi voorbeeld van. Het richt zich op de 200.000 extreem eenzame ouderen die Nederland telt: zij hebben maximaal één keer in de vier weken sociaal contact. KlasseContact richt zich op langdurig en ernstig zieke kinderen die niet naar school kunnen maar wel actief mee willen doen in de les. Met behulp van een laptop thuis en een slimme ICT-set in de klas werden meer dan duizend chronisch zieke leerlingen de afgelopen jaren geholpen.

Yarden – AWVN geeft Yarden de trofee voor de manier waarop zij via Yarden Vereniging met hulp van 200 vrijwilligers handen en voeten geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpt om uitvaarten zo goed mogelijk te laten verlopen en nabestaanden te ondersteunen. Verder prijst AWVN Yarden omdat zij een goed doel steunt, het Leger des Heils, op een manier die in het verlengde ligt van de kernactiviteit van Yarden. Hetzelfde geldt voor de rouwchat Praten over verlies die Yarden samen met Humanitas heeft ontwikkeld.

2015 AWVN-trofee Inclusief werkgeven, drie winnaars
• HEMA Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voor het eigen initiatief om, los van wetgeving, zoveel mogelijk mensen een opstap te bieden naar een baan, binnen of buiten HEMA.
• WENb en WWb vanwege de proactieve houding die zij tonen door als brancheorganisatie een rol te pakken als het gaat om inclusief werkgeven.
• Post NL Pakketten vanwege het indrukwekkend aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat Post NL een baan heeft aangeboden. Ruim 85% van de pakketten die bij de mensen thuis bezorgd worden, zijn door de handen van sw-medewerkers gegaan

2014 AWVN-trofee Inclusief werkgeven, drie winnaars
• Liander vanwege het leerwerkprogramma step2work.
• PGGM vanwege het ‘Make It Possible”-programma.
• DSM voor het op proactieve wijze invulling gegeven aan m.n. plaatsing van Wajongers.

Prijswinnaars AWVN-innovatietrofee 2005 - 2010

AWVN-Innovatietrofee 2010
Winnaar jaartrofee SCA Gennep
Zelfsturingsbeleid vormt de basis van het denken en handelen, en stelt SCA in staat om de productiviteit continu te verbeteren en snel en flexibel in te spelen op interne en externe ontwikkelingen.

Overige genomineerde bedrijven 2010 (winnaars kwartaalprijzen)
• Weleda
Weleda heeft een uitgekiend mobiliteitsplan om het woon-werkverkeer te verminderen en vooral het fietsen te stimuleren.
• Koninklijke Ten Cate nv
TenCate transformeerde van een traditioneel textielbedrijf tot een onderneming die focust op vernieuwende toepassingen van hightech materialen. Dankzij technologische innovatie, én sociale en zogeheten open innovatie.
• Apollo Vredestein
Bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede voert al vele jaren een vernieuwend P&O-beleid, waarin continue verbetering en optimale benutting van de competenties centraal staan. Vitaliteit en inzetbaarheid zijn dé sleutelwoorden.

AWVN-Innovatietrofee 2009
Winnaar jaartrofee Nissan MPC
Het Europese distributiecentrum van Nissan is doordrenkt met Kaizen: eeuwig streven naar verbetering. Dat leidt tot meer productiviteit, veiligheid en kwaliteit.

Overige genomineerde bedrijven 2009 (winnaars kwartaalprijzen)
• Movares
Advies- en ingenieursbureau Movares geeft zijn medewerkers alle ruimte om ‘in proeftuinen’ te experimenteren met sociale innovatie.
• NedTrain
Creativiteit leidt tot ideeën en die leiden tot innovatie. NedTrain, onderhoudsbedrijf van de NS, is gefocust op ideeën.
• JohnsonDiversey
Streven naar meer efficiency kan een werkgever heel populair maken. De Enschedese vestiging van JohnsonDiversey kreeg het voor elkaar met Mission Directed Workteams.

AWVN-Innovatietrofee 2008
Winnaar jaartrofee Xerox Venray
Printerfabrikant Xerox in Venray is een bijzonder bedrijf met bijzonder personeelsbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van oudere werknemers.

Overige genomineerde bedrijven 2008 (winnaars kwartaalprijzen)
• ING
Een goed werkgever zorgt voor een prettig werkklimaat, uitdagende arbeidsvoorwaarden en stimulerend personeelsbeleid. En een goed werknemer werkt aan zijn employability.
• Cehave Landbouwbelang
In 2000 besloten Cehave en Landbouwbelang hun krachten te bundelen. Het bedrijf onderscheidt zich, na een radicale strategiewijziging, door het eigen personeel.
• Aluchemie
Aluchemie verkeerde in 2004 in zwaar weer. Door te focussen op kwaliteit, betrouwbaarheid en medewerkertevredenheid is het bedrijf weer helemaal terug.

AWVN-Innovatietrofee 2007
Winnaar jaartrofee Nederlandse Spoorwegen
De grootste personenvervoerder van Nederland voerde opvallende en succesvolle beleidsvernieuwingen door op het vlak van het personeelsbeleid – wat tot sterk verbeterde arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf heeft geleid.

Overige genomineerde bedrijven 2007 (winnaars kwartaalprijzen)
• BAT Niemeyer
Overeind blijven op de steeds kleinere en hardere internationale markt. Maar zonder het werkplezier te verliezen. Met dat doel zette de Groningse tabaksfabrikant BAT Niemeyer de afgelopen jaren een nieuwe strategie in.
• Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM)
De bedrijfstakorganisatie speelt een belangrijke rol bij de transformatie die de leden ondergaan: van een aanbodgerichte organisatie naar een markt- en publiekgericht bedrijf.
• Teva Pharmachemie
Medewerkers bij Pharmachemie hebben veel te kiezen: een fiets, studie of extra vrije dagen bijvoorbeeld. Met dank aan het persoonlijk keuzebudget (PKB).

AWVN-Innovatietrofee 2006
Winnaar jaartrofee Albron
Een onderneming die in cijfers kan uitdrukken wat je kunt bereiken door op het vlak van personeelsbeleid gedurfd te denken en anders tegen zaken aan te kijken. Zo heeft het HR-beleid bijvoorbeeld geresulteerd in een daling van het verzuim 10% in 2001 naar 6% in 2006.

Overige genomineerde bedrijven 2006 (winnaars kwartaalprijzen)
•  Heineken
Heineken Nederland slaagde er in een enorme flexibiliteitssprong te maken door afscheid te nemen van de traditionele ploegendiensten. Dit ogenschijnlijk simpele gegeven vergde in werkelijkheid een jarenlang overlegproces met vakbonden en ondernemingsraad.
•  Festo
Om technologische innovatie te bewerkstelligen, is bewust een bedrijfscultuur gecreëerd waarin verandering het uitgangspunt is. Het HR-beleid ondersteunt het behoud van die veranderings- en vernieuwingsgerichte cultuur met een scala aan instrumenten.
CWI
In 2002 begonnen als erfopvolger en boedelhouder van Arbeidsvoorziening, moet het CWI niet-werkenden naar werk begeleiden. Deze opdracht vroeg om een resultaatgerichtere organisatie en een enorme cultuuromslag. Het middel om die cultuuromslag te bewerkstelligen, zocht het CWI in het sociale beleid, meer specifiek in de cao.

AWVN-Innovatietrofee 2005
Winnaar jaartrofee Tejin Twaron
Het bedrijf maakt veel werk van sociale innovatie, met als bijzonder opvallend element de wijze waarop het levensfasebewust personeelsbeleid vorm heeft gegeven.

Overige genomineerde bedrijven 2005 (winnaars kwartaalprijzen)
• Koninklijke VNP
De branchevereniging van papier- en kartonfabrikanten Koninklijke VNP is één van de voortrekkers op het gebied van sociale innovatie. De hele sector is gebrand op verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid, het terugdringen van het ziekteverzuim en de WAO-instroom.
IKEA
De afgelopen jaren is IKEA expansief gegroeid tot een bedrijf met 80.000 medewerkers in 44 landen en een omzet van 13 miljard euro. De recent voor Nederland afgesloten ondernemings-cao ondersteunt IKEA’s groeistrategie.
Schiphol
De cao en het sociaal beleid ziet Schiphol Group als instrumenten en niet als middelen. Vanuit het bedrijfsbeleid wordt een vertaling gemaakt naar de arbeidsvoorwaarden, de cao en het sociale beleid. Daarbij wordt ook gekeken naar de toekomst. Dat is terug te zien in het arbeidstijdmanagement. Er is goed nagedacht over de vraag hoe je op een goede en gezonde manier de beschikbare arbeidscapaciteit kunt inzetten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden