07 juli 2023

Banenafspraak: marktsector doet het goed, overheid blijft achter

In een brief van 6 juli 2023 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de gerealiseerde aantallen voor de banenafspraak tot en met 2022 bekendgemaakt. De marktsector doet het goed, de overheid blijft achter.

 

De banenafspraak: in 2026 zijn 125.000 extra banen gerealiseerd –  100.000 in de markt en 25.000 bij de overheid. Deze afspraak vloeit voort uit het Sociaal akkoord 2013.

Markt- en overheidswerkgevers hebben 81.117 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting uit 2013. Dit totaal aantal extra banen blijft achter bij de doelstelling voor eind 2022 (92.500 extra banen). Toch ziet de minister wel positieve ontwikkelingen. Zo hebben de marktwerkgevers in 2022 ten opzichte van 2021 10.146 extra banen gerealiseerd voor mensen uit de banenafspraak. Het is voor het eerst sinds 2018 dat de jaarlijkse groei in de marktsector weer boven de 10.000 extra banen ligt.

Banenafspraak en marktsector

Met 71.113 extra banen ten opzichte van de nulmeting, hebben de marktwerkgevers de doelstelling van 70.000 extra banen in 2022 behaald. De minister complimenteert de marktwerkgevers met dit resultaat en met het feit dat de groei weer flink is toegenomen – na een afname de afgelopen jaren.
In de brief geeft de minister aan met marktwerkgevers te willen kijken hoe deze versnelling kan doorzetten en hoe de bekendheid van de banenafspraak en de bijbehorende ondersteuning kan verbeteren.

Banenafspraak en overheidssector

De doelstelling over 2022 voor de overheidswerkgevers was extra 22.500 banen ten opzichte van 2013. Eind 2022 hadden overheidswerkgevers 10.004 extra banen gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting. Overheidswerkgevers hebben daarmee opnieuw de doelstelling niet gehaald. De toename van het aantal extra banen die de overheid heeft gerealiseerd in 2022 ten opzichte van 2021 via formele dienstverbanden wordt geheel te niet gedaan door een afname van het aantal extra banen die de overheid heeft gerealiseerd via inleenverbanden in 2022. Het totaal aantal extra banen die de overheid heeft gerealiseerd in 2022 is hierdoor afgenomen ten opzichte van 2021.
De resultaten van de overheid zijn volgens de minister opnieuw zeer teleurstellend en zorgelijk, temeer omdat de minister vorig jaar een aantal maatregelen heeft aangekondigd om dit resultaat te verbeteren. In de brief geeft de minister de stand van zaken van deze maatregelen kort weer.

Minder inleenverbanden

Uit de brief blijkt dat het totaal aantal banen dat werkgevers via inleenverbanden realiseren, na een aanvankelijke stijging, de afgelopen jaren afneemt. Het gaat zelfs richting het niveau van het totaal aantal banen dat beschikbaar was voor mensen uit de doelgroep banenafspraak via inleenverbanden tijdens de nulmeting. De minister wil via een analyse meer zicht krijgen op de redenen en de achterliggende oorzaken van de ontwikkeling in banen die gerealiseerd worden via inleenverbanden.

Hoe nu verder?

Al eerder heeft de minister maatregelen aangekondigd om de banenafspraak en de bijbehorende ondersteuning te verbeteren. Het gaat onder meer om verbreding van de doelgroep banenafspraak en het verder uitwerken van het beschikbaar stellen van loonkostensubsidie in de WIA. Daarbij is ook aangegeven dat de beoogde samenvoeging van de doelen van de overheids- en marktsector afhankelijk wordt van resultaten van de overheidssector.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden