Sociaal akkoord 2013

In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het versterken van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De betrokken politici en voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen destijds op het Mondriaancollege in Den Haag bijeen om de handtekeningen te zetten. Het akkoord wordt daarom ook wel het Mondriaanakkoord genoemd.

 

Het Sociaal akkoord geeft een richtlijn voor de cao’s die conform de bijbehorende afspraken worden aangepast. Het gaat om onderwerpen als flexwerk en ontslagvergoedingen.

Uit het Sociaal akkoord is ook de banenafspraak voortgevloeid. Volgens deze afspraak moeten werkgevers extra banen voor mensen met een beperking realiseren. Het gaat daarbij onder andere om mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen. De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden