07 november 2022

Kennisdocument Wet banenafspraak geactualiseerd

Er is een nieuwe versie van het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (versie 2022) beschikbaar. De belangrijkste aanpassingen in het kennisdocument hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving.

 

Het document geeft de huidige stand van zaken van het wetsvoorstel om de banenafspraak te vereenvoudigen weer. De belangrijkste ontwikkeling op dat gebied stonden al in de brief ‘Resultaten banenafspraak 2021 en uitkomst gesprekken toekomst banenafspraak’ die op 7 juli 2022 aan de Tweede Kamer is verstuurd.

De voormalige staatssecretaris van SZW had aangegeven dat zij de Wet banenafspraak wilde vereenvoudigen. Het wetsvoorstel daartoe was nog door het vorige kabinet voorbereid, maar het lukte niet meer dit aan de Tweede Kamer aan te bieden omdat dit kabinet demissionair was.

In een aantal gevallen verwijst het de nieuwe versie van het document al naar de voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de quotumheffing voor overheidswerkgevers die wordt opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2026.

Definitief besluit vereenvoudiging banenafspraak

De huidige minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten vraagt het UWV en de Belastingdienst om eerder uitgebrachte uitvoeringstoetsen bij het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak te actualiseren.
Op basis van o.a. de geactualiseerde uitvoeringstoetsen en de voor- en nadelen van een (nieuwe) quotumregeling, zal een definitief besluit genomen worden over het al dan niet indienen van het Wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak bij de Tweede Kamer.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden