05 juni 2023

‘Laat asielzoekers sneller tot de arbeidsmarkt toe’

Er zijn in Nederland nog veel mensen die niet aan het werk zijn en dat wel willen en kunnen. Tegelijkertijd blijven er veel banen liggen. Met de banenafspraak en andere initiatieven werken we er hard aan om werk te bieden aan mensen die eerder niet zo makkelijk werk vonden. Helaas blijven er ondanks deze inspanningen veel banen liggen en is er sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt.

 

Asielzoekers hebben veel minder mogelijkheden om mee te doen op de arbeidsmarkt. De eerste 6 maanden dat ze in Nederland zijn is het voor hen niet toegestaan aan het werk te gaan. En na die 6 maanden mogen ze niet meer dan 24 weken per jaar werken. Dat is frustrerend voor hen en draagt ook niet bij aan een zo goed mogelijk klimaat in en rond hun verblijfplaatsen. Daarnaast is het een gemiste kans om een start te maken met hun integratie en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Mogelijkheden bieden om aan het werk te gaan

Raymond Puts hierover: “Met de Oekraïners hebben we gezien hoe het ook anders kan. Door hun aparte status mogen zij wel direct aan het werk. Een grote groep van hen heeft in korte tijd werk gevonden. Dat is heel positief voor henzelf als ook voor de betrokken werkgevers. Laten we asielzoekers die hier zijn ook meer mogelijkheden bieden om aan het werk te gaan”

Maandag 5 juni spreekt de Tweede Kamer over het onderwerp aan de hand van de initiatiefnota van Kamerlid Anne-Marijke Podt (‘Meedoen vanaf dag 1’). De Kamer bespreekt om asielzoekers toe te staan om na 1 maand verblijf in Nederland aan het werk te gaan. En daarnaast om het aantal weken dat een asielzoeker per jaar dan mag werken te vergroten van 24 naar 46 weken. Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt gaat dat niet ten koste van andere mensen die aan het werk willen.

Initiatiefnota

Vanuit werkgeversperspectief vragen we de Tweede Kamer het mogelijk te maken dat asielzoekers snel en zonder onnodige onderbrekingen aan het werk kunnen. Wij hopen dat de behandeling van de initiatiefnota van maandag 5 juni hieraan gaat bijdragen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden