29 maart 2021

Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden: zet in op breed draagvlak

Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden en het arbeidsvoorwaardenproces: een mooi traject dat de gesprekspartners hernieuwde energie kan geven en uw cao nieuw leven in kan blazen.

Maar dat ook ingrijpend en tijdsintensief is. Hoe pakt u dat als werkgever slim aan, het vernieuwen van de cao en het cao-proces? AWVN heeft een handreiking gemaakt die concrete handvatten biedt om daarmee aan de slag te gaan.

We zien het om ons heen: bedrijven willen en moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden om concurrerend te blijven of te overleven, en zoeken daarom naar wendbaarheid.
Arbeidsvoorwaardelijke afspraken kunnen dat echter in de weg staan. Dit is één van de redenen dat verschillende bedrijven en branches op zoek zijn naar vernieuwing. Die vernieuwing gaat over de inhoud van de gemaakte afspraken, maar zeker ook over de manier waarop die afspraken tot stand komen, het proces. Zo hebben werkgevers geregeld het gevoel dat via de traditionele onderhandeling niet alle geluiden en wensen van het personeel hun bereiken, en vragen ze zich af of brede werknemersparticipatie niet tot betere gesprekken en meer draagvlak voor afspraken kunnen leiden. Met een beter resultaat.

Vernieuwingsprocessen hebben vaak een zetje nodig om goed op gang te komen.
De AWVN-experts op het gebied van de arbeidsverhoudingen kunnen u daarbij behulpzaam zijn, en begeleiden desgewenst het gehele proces. Ze hebben veel ervaring met het gestructureerd betrekken van medewerkers bij vernieuwingsprocessen, en denken graag met u mee bij het kiezen van meest effectieve en passende vorm.

Voorts kunt u een beroep op hen doen voor het voorbereiden en begeleiden van ‘reguliere’ cao-onderhandelingen. Voor het soepel laten verlopen van de onderhandelingen, biedt AWVN ook intensieve in company trainingen, zodat u inhoudelijk en procesmatig goed beslagen ten ijs komt.

Vernieuwen van arbeidsvoorwaarden en het arbeidsvoorwaardenproces is niet zomaar gerealiseerd. Werkgevers kunnen zelf veel doen om de kans op succes te vergroten. AWVN heeft daarom een handreiking opgesteld om, aan de hand van een stappenplan, werkgevers bij het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden te gidsen.

Dat begint bij de voorbereiding en het stellen van de juiste vragen: is vernieuwing van inhoud of proces nodig – of is er een effectievere manier om tot resultaat te komen? Wat is precies de noodzaak? Heeft het onderhandelteam namens de werkgever voldoende ruimte om de doelstellingen te realiseren?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de onderhandelingen zelf. Met wie worden afspraken gemaakt en waarom met deze partijen? Wat zijn de gemeenschappelijke doelen? Hoe worden medewerkers betrokken bij het proces? Uiteindelijk zijn draagvlak en medewerkersbetrokkenheid de basis voor het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden. Uiteraard is het wenselijk om dit proces gezamenlijk met bonden te doorlopen, maar als dat niet mogelijk is kan een werkgever deze stappen ook zelf doorlopen om op basis daarvan tot voorstellen te komen.

In branches speelt de wens tot het vernieuwen van arbeidsvoorwaarden ook. Daar is de dynamiek anders, omdat er namens meerdere werkgevers gezamenlijk wordt onderhandeld met de vakbonden – en er ook sprake kan zijn van het algemeen verbindend verklaren van de cao. Vaak gaan die discussies over de (inhoudelijke vernieuwing van) arbeidsvoorwaarden en de werkingssfeer (de omschrijving welke werkgevers onder de cao vallen). Dat is in veel gevallen echter een uiting van onderliggende verschillende belangen van verschillende werkgevers. Dat vraagt daarom om een andere aanpak dan bij onderhandelingen tussen werkgever en bonden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden