Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: wat AWVN voor u betekenen kan

Dienstverlening AWVN, arbeidsvoorwaarden, cao
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Van onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden wordt nogal wat verwacht. Een open vizier en een doelgerichte en eerlijke houding bijvoorbeeld. Het vertrouwen wekken en een goede onderhandelingssfeer creëren. De koppeling tussen de ondernemingsdoelstellingen, HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden kunnen leggen. Open staan voor initiatieven, win-winsituaties creëren en de sociaaleconomische belangen integreren – zonder hun eventuele politieke lading uit het oog te verliezen.

Dit vergt kunst en kunde tegelijk. En er staat nogal wat op het spel:
• het bereiken van de doelstellingen die uw mandaatgever u meegeeft
het voorkomen van onrust onder uw medewerkers.

Optimaal mogelijk resultaat
De AWVN-filosofie met betrekking tot effectief onderhandelen gaat uit van een duurzame relatie tussen de verschillende onderhandelingspartners. Omdat verstoring van de relatie tussen werkgever en medewerkers ten koste gaat van de arbeidsverhoudingen (en daarmee van de winstgevendheid), is het doel van onderhandelen om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen zonder dat de tegenpartij zich tekort gedaan voelt.

Onze adviseurs
• voor het trainen en begeleiden van onderhandelingsprocessen
• voor het voeren van de onderhandelingen
• voor het vernieuwen van het arbeidsvoorwaardenproces
• als sparringpartner van de onderhandelingsdelegatie
• als neutrale voorzitter van de cao-onderhandelingen

Onze advisering op het gebied van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden op een rij

Intensieve voorbereiding werkgeversdelegatie op de komende cao-onderhandelingen
• Visie & strategie
Inhoudelijke voorbereiding met online tools en AWVN-experts
Scenario’s op cao-thema’s
Krachtenveldanalyse
Teamvorming onderhandeldelegatie
Procesaanpak en communicatieplan

Procesaanpak voor intensieve gezamenlijke voorbereiding met sociale partners
Gezamenlijke visie op onderhandelproces en samenwerking
• Samenwerkingsconvenant met medezeggenschap en bonden
• Uitwerking scenario’s op cao-thema’s vanuit gemeenschappelijke belangen
• Procesaanpak en -begeleiding

Bij complexe cao-onderhandelingen
• Begeleiding en advisering van de werkgeversdelegatie
Opnieuw op gang brengen van het onderhandelproces
• Onafhankelijk voorzitter / facilitator

Modernisering en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden voor organisaties en sectoren
• Procesontwerp gezamenlijk met vakbonden en medezeggenschap
• Modernisering cao op proces, inhoud en vormgeving

Ondersteuning bij uw inhoudelijke voorbereiding

Ten behoeve van de de inhoudelijke voorbereiding van cao-onderhandelingen, bieden wij bovendien diverse online tools aan zoals:
cao-dashboard (onderdeel van het AWVN-dataportaal)
beloningsmonitor, dé online beloningsdatabase gebaseerd op gegevens van meer dan 325.000 werknemers
cao-kijker (onderdeel van het AWVN-dataportaal), dé gratis online informatiebron van AWVN over recente cao-ontwikkelingen.
Wij wijzen u ook graag op de mogelijkheden van Preference: een digitale onderzoekstool waarmee u snel inzicht verkrijgt in wat medewerkers belangrijk vinden en waarderen.

En meer...

Delegatietraining onderhandelen

Bedrijven en branches vragen AWVN om voor hun werkgeversdelegatie maatwerktrainingen te ontwikkelen op het gebied van onderhandelen, onder andere om:
• inzicht te verwerven in onderhandelingsprocessen, zich bewust te worden van de invloed van de onderhandelingsstrategie en het krachtenveld op het resultaat
• competenties te ontwikkelen die cruciaal zijn bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
het proces doelmatig, beheerst en gestructureerd te laten verlopen.

Procesbegeleiding en coaching

Soms is het nodig om een externe partner te betrekken om veranderingen in de sfeer van de onderhandelingen te bereiken. Of om een relatie die vast is komen te zitten, weer in beweging te brengen. Onze adviseurs treden desgevraagd op als neutrale voorzitter van de cao-onderhandelingen. De voorzitter kan een belangrijke rol spelen in het bewaken van de sfeer, het proces en de algemene belangen en daardoor een effectief onderhandelingsproces stimuleren.
Desgewenst begeleidt de AWVN-adviseur de onderhandelaars tijdens het onderhandelingsproces. Meer informatie over coaching.

Training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ (open inschrijving)

Twee keer per jaar organiseert AWVN de training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ met open inschrijving. Deze training beslaat vier dagen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het cursusboek Gewoon onderhandelen (2022). Kijk voor de eerstvolgende training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ in de agenda.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden