Op uw onderneming kan een cao of pensioenregeling van toepassing zijn waar u niet voor hebt gekozen, en waar u zich misschien niet eens van bewust bent. Zowel cao’s als verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen kennen meestal een zogeheten werkingssfeerbepaling waarin wordt omschreven welke bedrijfsactiviteiten onder hun reikwijdte (werkingssfeer) vallen.

Wilt u weten of er – en welke – cao’s of pensioenregelingen op uw bedrijfsactiviteiten van toepassing kunnen zijn?
AWVN biedt duidelijkheid met een werkingssfeeronderzoek.

U kunt als werkgever worden verplicht een bedrijfstak-cao of bedrijfstakpensioenregeling toe te passen, ook als u daar zelf niet voor gekozen hebt. Zo kunt u ineens – en zelfs met terugwerkende kracht – met kosten worden geconfronteerd. Dat is het geval als de activiteiten van uw onderneming onder de werkingssfeer vallen van een cao die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend is verklaard (avv, wat overeenkomt met wetgeving). Daar komt u dus niet zomaar onderuit. Dat geldt ook als een bedrijfstakpensioenregeling door de minister van SZW verplicht is gesteld. Dat u al aan een andere cao of pensioenregeling gebonden bent, is daarbij meestal niet van belang.

Werkingssfeeronderzoek

In diverse bedrijfstakken onderzoeken sociale partners actief of bedrijven onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde cao of verplichtstellingsbesluit vallen. Als dat zo blijkt te zijn, bent u als werkgever verplicht om de cao of de pensioenregeling na te leven – zelfs wanneer de cao of de bedrijfstakpensioenregeling voor uw onderneming niet goed past. Dit kan bij een avv-cao met terugwerkende kracht tot vijf jaar worden afgedwongen. Bij een bedrijfstakpensioenfonds kan dit tot twintig jaar teruggaan. Hier kunnen al gauw miljoenen mee zijn gemoeid.

Meer over de werkingsfeerbepaling

Een bedrijf bouwt plezierjachten. De metalen casco’s betrekt het van een ander bedrijf, waarna het de jachten zelf afbouwt – voornamelijk met hout. Het bedrijf is aangesloten bij de branchevereniging voor de watersport en het voert de bijbehorende cao en pensioenregeling uit. Maar dan komt de metalelektrobranche om de hoek kijken: jullie bouwen hout in een metalen frame, uiteindelijk is dit assemblage van metalen, dus jullie horen bij ons. Zie hier een willekeurig voorbeeld van een discussie over de toepasselijkheid van cao’s en pensioenregelingen. Hoort deze jachtenbouwer thuis in de watersportbranche of in de metalelektro. Lees er meer over in onderstaand artikel uit Werkgeven (2019).

Download artikel

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden