Op uw onderneming kan een cao of pensioenregeling van toepassing zijn waar u niet voor hebt gekozen, en waar u zich misschien niet eens van bewust bent. Zowel cao’s als verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen kennen meestal een zogeheten werkingssfeerbepaling waarin wordt omschreven welke bedrijfsactiviteiten onder hun reikwijdte (werkingssfeer) vallen.

Wilt u weten of er – en welke – cao’s of pensioenregelingen op uw bedrijfsactiviteiten van toepassing kunnen zijn? AWVN biedt duidelijkheid met een werkingssfeeronderzoek

U kunt als werkgever worden verplicht een bedrijfstak-cao of bedrijfstakpensioenregeling toe te passen, ook als u daar zelf niet voor gekozen hebt. Zo kunt u ineens – en zelfs met terugwerkende kracht – met kosten worden geconfronteerd. Dat is het geval als de activiteiten van uw onderneming onder de werkingssfeer vallen van een cao die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend is verklaard (avv, wat overeenkomt met wetgeving). Daar komt u dus niet zomaar onderuit. Dat geldt ook als een bedrijfstakpensioenregeling door de minister van SZW verplicht is gesteld. Dat u al aan een andere cao of pensioenregeling gebonden bent, is daarbij meestal niet van belang.

Werkingssfeeronderzoek
In diverse bedrijfstakken onderzoeken sociale partners actief of bedrijven onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde cao of verplichtstellingsbesluit vallen. Als dat zo blijkt te zijn, bent u als werkgever verplicht om de cao of de pensioenregeling na te leven – zelfs wanneer de cao of de bedrijfstakpensioenregeling voor uw onderneming niet goed past. Dit kan bij een avv-cao met terugwerkende kracht tot vijf jaar worden afgedwongen. Bij een bedrijfstakpensioenfonds kan dit tot twintig jaar teruggaan. Hier kunnen al gauw miljoenen mee zijn gemoeid.

Praktijkvoorbeeld werkingsfeerbepaling
Artikel verschenen in Werkgeven, december 2019
Cao of bedrijfstakpensioenfonds: wel of geen keuze?

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden