Flexibele arbeidsovereenkomst

Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn overeenkomsten waarbij een werknemer minder zekerheid heeft over de duur, arbeidstijden en/of arbeidsomvang.

Dit kan met zich brengen dat ook de hoogte van het salaris variabel is. Voor een werkgever kan het gebruik van dit soort contracten gunstig zijn, omdat daarmee het personeelsbestand flexibel en effectief kan worden ingericht.

Van een arbeidsovereenkomst is sprake als een werknemer persoonlijk arbeid verricht onder gezag van de werkgever en daarvoor loon ontvangt. Een bijzonder soort arbeidsovereenkomst is de uitzendovereenkomst. Daarbij wordt een werknemer door de werkgever in de uitoefening van diens bedrijf ter beschikking gesteld om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van een derde.

Daarnaast kunnen nog andere flexibele werkrelaties worden onderscheiden. Zo is het mogelijk gebruik te maken van een voorovereenkomst. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar die ontstaat wel op het moment dat de werknemer aan een oproep gehoor geeft.

Logo van AWVN-advocaten, flexibele arbeidsrelaties
Vragen over flexibele arbeidsrelaties? AWVN-advocaten helpt u graag verder.

 

AWVN-advocaten

Een zzp’er heeft ook een flexibele werkrelatie, maar dit is een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst (tenzij sprake is van schijnzelfstandigheid).

Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn:
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Door het benutten van de ketenregeling is de flexibiliteit in duur van de arbeidsovereenkomst te vergroten.
oproepovereenkomst
Het nul-urencontract en het min-maxcontract zijn oproepovereenkomsten. Dit kan zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd zijn. Kenmerkend is dat de arbeidsomvang en arbeidstijden wisselend zijn.
• arbeidsovereenkomst met een geheel of gedeeltelijk onvoorspelbaar werkpatroon
Dit zijn arbeidsovereenkomsten waarbij geheel of grotendeels de tijdstippen waarop iemand arbeid moet verrichten, onduidelijk zijn. Dit kan het geval zijn bij oproepovereenkomsten, maar ook bij arbeidsovereenkomsten die geen oproepovereenkomst zijn. Een voorbeeld is een jaarurennorm, waarbij de arbeidsduur op jaarbasis is vastgesteld, maar de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht kunnen variëren.
• de uitzendovereenkomst
Hierbij zijn meerdere partijen betrokken. De werkgever (fr uitzendorganisatie) stelt de werknemer in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf ter beschikking aan een derde om onder dienst leiding en toezicht arbeid te verrichten. Een speciale variant van de uitzendovereenkomst is de payroll-overeenkomst.

Update Maaike Hilhorst 12/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden