Oproep op basis van een voorovereenkomst

Logo AWVN-werkgeverslijnAls de werkgever optimale vrijheid wenst om werknemers op te roepen, kan hij gebruikmaken van een zogenoemde oproep op basis van een voorovereenkomst (kortweg: voorovereenkomst) In deze vorm van een flexibele arbeidsovereenkomst is niet meer geregeld dan tegen welke voorwaarden de werknemer zal werken als hij wordt opgeroepen.

Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dus dat de werknemer ook niet is verplicht om aan een oproep gehoor te geven. De werkgever is ook niet verplicht om de werknemer op te roepen wanneer er werk voorhanden is.
Op het moment dat de werknemer aan een oproep gehoor geeft, ontstaat er wél een arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal dit een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de oproep. Op deze manier kunnen veel korte arbeidsovereenkomsten achter elkaar ontstaan. Als er een keten van drie contracten is ontstaan (ketenbepaling) zonder dat er een periode van langer dan zes maanden tussen twee contracten ligt, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om die reden wordt niet veel meer gebruik gemaakt van deze overeenkomst.

Kenmerken oproepcontract met voorovereenkomst in het kort
• Werknemer beslist zelf of hij gehoor geeft aan oproep werkgever.
• Als werknemer gehoor geeft aan de oproep, ontstaat er een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Elke periode waarin de werknemer werkt, ontstaat een nieuwe, tijdelijke arbeidsovereenkomst.
• Bij drie opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Dat ontstaat ook als de werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad (ketenbepaling).

0 reacties