Home / AWVN-agenda / cursus / Privacy en werk
Van der Valk, WassenaarVan der Valk, Wassenaar, dinsdag 06 maart 2018

Privacy en werk

Geen plek meer beschikbaar! Voor geïnteresseerden: dezelfde training wordt ook op 10 april gegeven. 

Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s voor werkgevers in 2018 én in de toekomst. Vanaf 26 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast is er op 13 december 2017 een wetsvoorstel ingediend voor een Uitvoeringswet AVG. Voorts zijn er andere, nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe inzichten van de zogeheten art. 29 werkgroep (waarin de privacy-autoriteiten van de Europese landen vertegenwoordigd zijn) en een aantal rechterlijke uitspraken.

Genoeg redenen dus om over privacy en werk een eendaagse cursus te ontwikkelen. Astrid Zuidinga, advocaat arbeidsrecht AWVN, maakt u wegwijs in de juridische aspecten van privacy en de bescherming van persoonsgegevens op het werk, de AVG én de Uitvoeringwet AVG.

Op AVG moet u zich voorbereiden. Tijdens deze cursusdag bespreken met u wat er belangrijk is en bieden wij u handvatten om direct aan de slag te gaan. Juist handelen als werkgever is van groot belang. Onjuist handelen kan leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen, tot imagoschade én tot forse boetes. Privacy en informatiebeveiliging moet niet alleen goed verankerd zijn in de top van de organisatie, maar vraagt ook om draagvlak bij medewerkers. Het is daarom ook zaak bewustwording te creëren voor het belang van privacy en informatiebeveiliging in alle lagen van de organisatie.

In company
Heeft u specifieke wensen, of wilt u met uw team deze cursus volgen? Wij verzorgen deze cursus desgewenst ook op uw eigen locatie – geheel op maat. Neem voor de mogelijkheden contact op met het secretariaat van AWVN-advocaten:
070 850 86 66.

Andere onderwerpen die aan de orde komen:
• de gegevens van de sollicitant en screening
• wat mag er in een dossier zitten en wat zijn de rechten van werknemers t.a.v. hun dossier?
• het verstrekken van gegevens aan andere ondernemingen
• privacy en zieke werknemers
• cameratoezicht, het maken van geluidsopnames, e-mailtoezicht en medewerkers ‘volgen’
• datalekken veroorzaakt door uw medewerkers of waarbij medewerkersgegevens betrokken zijn
• bewaartermijnen
• de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid
• de rol van de OR.

De cursus staat behalve op 6 maart, ook 10 april op het programma. Op 6 maart zal Wendy Geurkink van softwarebedrijf Smile B.V. nader ingaan op het stimuleren van het privacybewustzijn in de organisatie en praktische tools presenteren om in uw organisatie met privacy aan de slag te gaan.

Praktijkdag Privacy en werk
6 maart, 10.00 – 16:30 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur); toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Doelgroep HR-managers en -medewerkers, lijnmanagers en directieleden.
Aantal deelnemers maximaal 16.
Kosten € 750 voor AWVN-leden; € 950 voor niet-leden. Lunch is inbegrepen. Prijs p.p., exclusief btw. Bij meer deelnemers van één organisatie, krijgen de volgende inschrijvers € 50 korting.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ida Kooijmans, i.kooijmans@awvn.nl.